Revista CERNA

Artigos de Transporte e mobilidade. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Situación Actual do Ferrocarril

Ramón Varela

CERNA Nº 28 - -

Páx. 21

Unha análise da situación actual do Ferrocarril en Galicia.

Transportes na Galiza: precisamos o AVE?

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 28 - -

Páx. 18-21

O artigo cuestiona se o servizo ferroviario de alta velocidade é necesario ou non para Galicia, presentando o problema do subministro de enerxía, o impacto ambiental do AVE, datos sobre a mobilidade total en termos de estrada, ferrocarril e avión, comparando o tren convencional e AVE, analizando a situación actual da vía do ferrocarril e un balance ecolóxico do transporte universitario nos campus de Elviña e Zapateira (A Coruña).

O balanzo económico e social do sistema de transporte: as contas ecolóxicas

Fernando Nebot

CERNA Nº 28 - -

Páx. 22-25

Moitas veces ouvimos dicir ou dicimos nós mesmos "que cara está a gasolina", "hai que ver cantos impostos pagamos cando mercamos un automóbil" e se apuramos máis moitas veces pensamos que isto é moi inxusto. Este foi o posicionamento do Real Automóbil Club de España nunha ampla campaña na que reivindicaba a construcción de máis infraestructuras e a inversión de máis diñeiro público no desenvolvemento do transporte por estrada. A proposta entón deste artigo é comprobar se era certa esta formulación ou se era sesgada en orixe, tendenciosa, que o que pretendía era reclamar unhas inversións ás que "non tiña dereito".

Os caminhos de ferro na Galiza, uma necessidade abandonada

Adela Figueroa

CERNA Nº 82 - Emerxencia cinexética

Páx. 27-29

Se falarmos da Galiza compre salientar que, desde o ponto de vista econômico e social, existem já, de facto, duas Galizas: a que se conforma a volta da AP-9 (Autopistas del Atlántico), ou seja, a Galiza Ocidental (províncias de Pontevedra e Corunha), e o resto, ou seja as províncias de Lugo e Ourense. Esta autoestrada funcionou desde o seu início como motor que pus a andar o que se lhe chamou “Navalhada do Capital”. Hoje, passados 40 anos daqueles feitos da luta por uns transportes galegos, as diferenças entre as duas Galizasagravaram-se em termos de economia, demografia e comunicações

O inimigo da cidade

Xosé Veiras García

CERNA Nº 33 - -

Páx. 22-24

O excesivo protagonismo do automóbil privado no sistema de transporte urbano é a principal causa da degradación da calidade de vida nas cidades e vilas. A nosa sociedade sobrevalora as vantaxes do automóbil e infravalora os seus custos ambientais, sociais e económicos. Combater a cultura do autómobil, estimulada polos sectores económicos que dela se benefician, é necesario para tornarmos os nosos pobos máis humanos e saudábeis. Os coches son a maior fonde de contaminación acústica e atmosférica, provocan numerosos accidentes e deterioran enormemente a convivencialidade e a sociabilidade do espazo público. O doutor Carlos Dora, do Centro Europeo para o Ambiente e a Saúde da Organización Mundial da Saúde (OMS), opina que "estamos pagando un prezo enorme polo excesivo transporte por estrada: co noso diñeiro e coa nosa saúde".

O carro particular: da economía ao medio ambiente

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 33 - -

Páx. 26-27

Se facemos contas, podemos comprobar facilmente que o transporte en carro particular custa entre tres e catro veces máis que en transporte público, pero o certo é que nos afixemos a comtabilizar como custo do autocarro so ó combustíbel. Cando podemos elixir, perguntámonos: qué custa máis, o billete de tren (ou de autobús) ou a gasolina. Razonando asi, seguimos os dictados do sector automobilístico, interesado que non percibamos mais que esa quinta parte dos custos directos de manter un automóbil. Pero se pensamos no meio ambiente, a conclusión e máis preocupante: os custos externos non contabilizados do carro particular superan os xa elevados custos directos, e estamolos a cargar na conta das xeracións futuras.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal