Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

En perigo o patrimonio natural e cultural de Ferrol

Antón Fortuna

CERNA Nº 43 - -

Páx. 12-13

Neste artigo analizamos como perante diversas actuacións sobre o territorio e decisións sobre a ordenación do mesmo, Ferrol e a súa área está á sufrir un deterioro no mantemento do seu patrimonio cultural e natural coa xeración de múltiples polígonos empresariais. Por unha banda a Consellaría de Pol´tiica Territorial, o Concello de Ferrol e a Autoridade Portuaria Ferrol - San Cibrao, asinaron un convenio para a creación dunha plataforma de apoio loxístico ao sector empresarial. Esta afectaría a 1.000.000 metros cadrados dos 4,9 que posúe o Monte Cha. Outro frente aberto, son a creación de áreas similares arredor da Fraga da Pena e o río Freixeiro.En defensa destas áreas, constituíuse o Comité de Defensa Natural e Patrimonio dos Montes de Brión e de Leixa, que rexeita firmemente os proxectos promovendo o amparo cultural e natural desta zona.

Proxecto Ríos

Virginia Rodríguez, Xan Duro, Ramsés Pérez

CERNA Nº 43 - -

Páx. 14-17

Os ríos son vitais apra a supervivencia da vida na Terra e constitúen un dos seus bens máis prezados. Incomprensiblemente, teñen sido moi maltratados polos humanos desde a Revolución Industrial. Marcando situacións, que son irreversibles en moitas ocasións. Se a isto lle sumamos o desapego que a sociedade está a vivir dese panorama natural, xorde a necesidade de promover un programa integral de educación ambiental coa finalidade de sensibilizar, coñecer , actuar e comportarse perante o medio ambiente xeral e dos ríos en particular. Sen esquecer que Proxecto Ríos, integra unha perspectiva urbana, incidindo na necesidade da integración destes no ecosistema urbano.

Desfeita ambiental no Morrazo

Luis Pérez González

CERNA Nº 43 - -

Páx. 18-20

Analizamos a desfeita ambiental no Morrazo tras as obras para a construcción da Vía Rápida, tras moitas loitas que resultaron inútiles para a súa paralización. Desde as peticións que obrigaron a xerar un Estudo do Impacto veraz, que deu conta dos 31 xacementos arqueolóxicos polos que pasaría a vía. Ate as alusións ás perdas en canto a valor patrimonial, cultural e hidrolóxico.

Manifesto científico: por outra política ambiental

Pedro de Llano, Eduardo García - Rodeja, Javier Guitián, Augusto Pérez, Victoriano Urgorri

CERNA Nº 43 - -

Páx. 21

Desde diferentes campos de estudo e especialización, cinco catedráticos das Universidades Galegas coinciden nunha diagnose pesimista da situación ambiental de Galiza, e reclaman unha actuación sobre a totalidade da nosa comunidade autónoma que ordene a actividade urbanística, a política de industrialización e dotación de servizos, e defina criterios para a correcta protección do medio natural.

A xestión do lixo en Galiza

Manuel Soto, Isabel Ruíz

CERNA Nº 43 - -

Páx. 24-25

O funcionamento e resultados dos planos de compostaxe e reciclaxe de Nostián e Barbanza foron analizados nunhas xornadas organizadas o pasado mes de Outubro pola Universidade da Coruña, contando coa colaboración de ADEGA e o CEIDA. Estes resultados deben ser decisivos para o debate e valorización do novo plano 2004-2010, presentado recentemente pola Consellería de Medio Ambiente.

Iniciativa Lexislativa Popular (ILP)

Manuel Soto, Alberte Sánchez

CERNA Nº 43 - -

Páx. 26-27

Os ríos galegos atópanse hoxe en perigo. A alteración física, debida sobre todo ás presas hidroeléctricas, a perda e degradación dos hábitats, á invasión das zonas de inundación debido a todo tipo de construccións, á sobreecplotación piscícola, á contaminación e á introdución de especies alóctonas, son os factores que máis contribúen á diminución da súa biodivesidade. O salmón é un bo indicativo da perda de poboación nos nosos ríos: nos últimos 50 anos , as súas existencias reducíronse en máis dun 99%. Os recursos socio-culturais relacionados co medio fluvial corren a mesma sorte que os nosos ríos.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal