Adega
INICIO Áreas temáticas Ríos
Ríos

Encoros e minicentrais

Nos últimos anos, e ao abeiro da normativa eléctrica e co beneplácito da anterior Xunta, proliferaron en Galiza as intencións de poñer ós nosos ríos ó serviz da producción de electricidade.

A enxurrada de encoros que trouxo consigo esta política constituíu o maoir atentado para os ecosistemas fluviais e representou a definitiva sentencia, letal para a vida dos nosos ríos, despois de terlles estragado a parte baixa cos grandes encoros que tanto dano produciron aquí para levar enerxía cara fóra.

A oposición de ADEGA ás minicentrais, fundaméntouse, entre outras, nas seguintes razóns:

 • A falla de seriedade e rigor nas avaliacións dos impactos e o nulo seguimento dos efectos sobre oscursos fluviais das novas construccións.
 • As previsións de autorizar un número desorbitado de novas minicentrais, que afectarían á práctica totalidade dos nosos ríos e nas zonas de maior importancia -as partes altas- para a súa conservación.
 • A situación enerxética actual de Galiza, excedentaria de enerxía eléctrica,ea evidencia de xa ter pagado, cos grandes encorose coas minicentrais existentes,un altoprezo ambiental .
 • A lexislación, até o de agora totalmente permisiva que facilitou a instalación de minicentrais en todo o territorio sen limitacións de ningunha caste.
 • A xordeira crónica dos organismos competentes (Augas de Galiza, Consellería de Política Territorial,...) que non escoitaron a oposición de centos (milleiros en algúns casos) de cidadáns que pretenden preservar os ríos dos muros de formigón e conservalos para esta e as futuras xeracións.
 • A implícita privatización dun ben público, o río, para beneficio exclusivo das empresas productoras de electricidade.
 • A política enerxética da anterior Xunta, que tivo único obxectivo aumentar a producción e non entrar a considerar o aforro enerxético,que facilmente acadaría a cantidade de enerxía que se pretende producir coas novas instalacións.

ADEGA fixo un importante esforzo para dar coñecer á poboación en xeral este atentado contra o noso medio natural. Non queremos ser cómplices das agresións contra todo o noso sistema fluvial, nin queremos que a poboación, pola falla de información, quede exenta da responsabilidade que como cidadáns e cidadás temos no uso e trato do común patrimonio natural. O labor de ADEGA consiste en:

 • Apoio á organización e/ ou promoción de colectivos directamente afectados. Apoio decidido, con medios materiais e humanos, a COGADER (Coordenadora Galega para a Defensa dos Rios).
 • Alegacións a múltiples proxectos (que son rexeitadas sistematicamente pola Administración).
 • Divulgando a importancia dos ecosistemas fluvias e creando unha rede cidadá activa no seguimento e vixianza do seu estado a través do Proxecto Ríos
 • Denuncia perante a Comisión Europea da planificación hidroeléctrica.
 • Charlas e conferencias sobre os efectos ambientais das minicentrais.
 • Participación, a través das canles abertas pola Administración, formulando propostas e alternativas (aínda que a práctica ten demostrado que as comisións constituídas son un mero formalismo: a composición delas garante de entrada a prevalenza das posturas previas da Administración , que en ningún momento busca o consenso)
  rios.jpg
  A urbanización descontrolada nas ribeiras supón un impacto destrutivo para os ecosistemas fluviais.
  ilp.png
  A ILP supuxo a recollida de 40.000 sinaturas validadas diante do Parlamento conquerindo a aprobación dunha lei de protección fluvial
  logo.gif
  O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa dos nosos ríos promovida por ADEGA.. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos ríos galegos por parte de persoas ou grupos voluntarios a nivel local, co obxectivo final de facerse responsábeis da vixianza (adopción) do río que pasa polo seu municipio ou localidade
  Filtrar por título     Amosar # 
  # Título do Artigo Accesos
  1 Os nosos ríos e rías: unha cañeira 5279
  2 Fauna e Flora galega afectada pola construcción de minicentrais 4351
  3 Impactos da explotación hidráulica da rede hidrográfica galega 5150
  4 A planificación hidrolóxica nas bacías interiores de Galiza 4965
  5 A Contaminación Fluvial 5372
  6 O Plano Hidroeléctrico Galiza-Costa 4224
  7 Manifesto contra as centrais hidroeléctricas 4076
  8 Voto particular ao dictamen do COGAMA sobre o Plano Hidrolóxico Galiza 4973
  9 Que os nosos ríos sigan vivos: Manifesto asinado por persoas do mundo da cultura 4769
  10 Alegacións de ADEGA ao Plano Sectorial Hidroeléctrico das Concas Hidrográficas Galiza-Costa 3629
   


  ADEGA