Revista CERNA

Artigos de Residuos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

O tratamento do lixo en Galiza: O caso paradigmático de Grixoa-Miramontes

Xosé A. Grela

CERNA Nº 81 - Emerxencia climática

Páx. 9-11

Non será preciso acudir a Aristóteles nin a Francis Bacon para concluír que o estudo dun caso particular nos aproxima a unha visión xeral, cobrando máis importancia se cabe, na medida en que non se trate dun caso illado. O caso do vertedoiro Grixoa-Miramontes revela o serio problema no noso país para procesar adecuadamente todos os seus residuos. A plataforma de afectados polo vertedoiro de Miramontes traslada a súa propia proposta para afrontar este reto.

Xestión do lixo

María Xosé Vázquez

CERNA Nº 31 - -

Páx. 13

Presentámosvos brevementes as respostas obtidas mediante unha enquisa realizada no instituto A Paralaia de Moaña co obxectivo de saber que grao de coñecemento teñen os pais dos alumnos sobre o tratamento do lixo no Concello de Moaña, no Morrazo. Existe un aceptable nivel de coñecemento sobre as alternativas xerais para o tratamento do lixo, pero non así sobre os plans concretos que existen para o Morrazo.

Recolla selectiva e reciclaxe do lixo na Galiza

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 35 - -

Páx. 22-24

Nas principais cidades galegas, a recolla selectiva de vidro situa-se na faixa do 15 ao 25%, e a de papel na do 10 ao 15%, seguida do 2-7% en envases de metal, plásticos e bricks, en cifras no ano 2001. Tomando como base a totalidade do lixo, ningunha cidade supera o 5% de reciclaxe por recolla selectiva directa. Os resultados da planta de Nostián en A Coruña aínda non son coñecidos, pero cabe confiar en que cara ao final do ano eleven a porcentaxe de reciclaxe nesta bisbarra ao contorno do 50%, dez veces máis do que Sogama ten acadado hoxe. Os concellos que participan en Sogama dificilmente superarán a cifra do 5-10% de reciclaxe se non optan por plantas própias de compostaxe.

Avanzamos na reciclaxe e compostaxe?

Xan Duro

CERNA Nº 39 - -

Páx. 20

O pasado 22 de Xuño, nun pleno celebrado en Raxoi, o PSOE, co apoio do PP, decidiu frear o acordo acadado en Abril para o tratamento dos residuos urbanos do Concello no Complexo Madioambiental de Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) e Asimilables da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, integrada por Brión, Lousame, Muros, Noia e Porto do Son, e reestudar a súa viabilidade económica.

Denuncia penal contra EXLABESA

Virginia Rodríguez

CERNA Nº 41 - Especial: Urbanismo

Páx. 10

O pasado día 5 de Febreiro, ADEGA presentou unha denuncia penal contra o grupo EXLABESA, polo carácter nocivo dos vertidos e o perigo de rotura das balsas nas que se almacenan os resíduos, na súa factoría de Rois (A Coruña). Pretende ser unha chamada de atención para outras empresas en situación semellante, e para as administracións públicas responsábeis de velaren polo correcto cumprimento da lexislación ambiental. O seu obxectivo é que o grupo EXLABESA sexa social e ambientalmente responsábel e legalice a súa situación, polo que non procura o peche nin a perda de postos de traballo. Neste sentido, xa deu lugar a un covenio asinado de asesoramento Científico-Técnico entre o FEUGA e o grupo EXLABESA.

A xestión do lixo en Galiza

Manuel Soto, Isabel Ruíz

CERNA Nº 43 - -

Páx. 24-25

O funcionamento e resultados dos planos de compostaxe e reciclaxe de Nostián e Barbanza foron analizados nunhas xornadas organizadas o pasado mes de Outubro pola Universidade da Coruña, contando coa colaboración de ADEGA e o CEIDA. Estes resultados deben ser decisivos para o debate e valorización do novo plano 2004-2010, presentado recentemente pola Consellería de Medio Ambiente.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal