Revista CERNA

Artigos de Historia natural e humana. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

O agro galego de 1900 a 1936: un desenvolvemento agrario na medida das necesidades dos labregos

L. Fernández Prieto; X.M. González Vilas

CERNA Nº 26 - -

Páx. 27-28-29

O cambio técnico constitúe un dos eixos centrais no desenvolvemento contemporáneo. Antes dos cambios dos anos sesenta, vinculados ao que se coñece como revolución verde na agricultura mundial, xa se produciron nas décadas anteriores á Guerra Civil importantes mudanzas de carácter técnico na agricultura galega.

Uxío Novoneira: a apertura á terra

Emílio Xosé Ínsua

CERNA Nº 29 - -

Páx. 24-27

Resumo de datos bio-bibliográficos do autor lucense Uxío Novoneira, facendo unha síntese polo seu amor polo natureza e pola serra do Caurel.

Elementos ecolóxicos na obra do "Irmán Daniel" (I)

Emílio Xosé Ínsua

CERNA Nº 30 - -

Páx. 27-29

Pareceu-nos en CERNA que tiñamos que nos sumar este ano 2000, como tantas outras entidades, á conmemoración do cincuenta cabodano da morte no exílio de Daniel Rodríguez Castelao e decidimos adicar-lle várias entregas desta sección. Pretendemos, amén de contribuír a divulgar o coñecimento da súa figura, deixar patente como a dimensión ecoloxista e a ollada amante sobre a natureza tamén estiveron presentes na vida e na obra deste persoeiro tan decisivo e exemplar na nosa história contemporánea.

Amazónia, Patrimonio da Humanidade

Xosé Veiras García

CERNA Nº 34 - -

Páx. 42-43

En Xuño do ano pasado, Santiago foi escenário dun interesante seminário sobre a Amazónia que reuniu a destacados representantes da sociedade civil e dos poderes públicos do Brasil, convocados polo Cátedra Bolívar da Universidade de Santiago. Os asistentes ao seminário, celebrado baixo o título "Amazónia: Sobrevivência, gestão e desenvolvimento", aprovaron a "Carta de Santiago de Compostela", unha aportación para os debates da conferéncia da ONU Rio+10 que terá lugar en Sudáfrica en Setembro próximo. O desenvolvimento sustentábel da Amazónia interesa a toda a Humanidade e depende tanto da vontade dos países amanzónicos como da predisposición dos países enriquecidos a cumpriren os acordos internacionais adoptados e a exerceren a solidariedade.

Que aconteceu o 4 de Outubro?

Virxinia Rodríguez

CERNA Nº 34 - -

Páx. 9

Artigo de opinión sobre actos de violencia indiscriminada sobre o pobo onde a guerra non é a solución.

Sarmiento foi o primeiro ecoloxista español

Xulio Cuba Orosa

CERNA Nº 36 - -

Páx. 27

Este ano 2002 en Galicia, por mor de adicárselle o día das letras galegas, é o ano do Padre Sarmiento. Esta figura, lonxe de ser unha máis, é precursora, a primeira, na defensa de Galicia e da súa lingua. Cerna non poide deixar de adicar unhas máis que merecidas páxinas a quen é o primeiro precursor de moitas ideas que asume a nosa asociación. Home adiantado ao seu tempo, moi moderno, Sarmiento, o primeiro galeguista, merecer ser lembrado ademais por ser decidido partidario do respecto á natureza, pacifista e renovador do ensino. A súa obra, inmensa, está chea, pois, de actualidade.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal