Revista CERNA

Artigos de Flora e fauna de Galiza. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

O enfinxe colibrí e o érbedo

Xosé Salvadores e Marga Miguens

CERNA Nº 81 - Emerxencia climática

Páx. 34-35

Todos son alifafes!, é como titula Xosé Salvadores o seu conto do tío-vivo dedicado ao declive dos insectos. Marga Miguens dedícalle este número ao Arbustus unedo ou érbedo.

Os mamíferos nas Fragas do Mandeo (e II)

VV.AA

CERNA Nº 29 - -

Páx. 28-30

Este artigo e continuación do iniciado no número anterior sobre os mamíferos das Fragas do Mandeo, no que fixemos unha descripción xeral dos valores e situación destas Fragas. Despois de observa-los animais presentes en Chelo, constátase que se trata dun lugar cunha grande importancia faunística a tódolos niveis, agás pola falta de grandes vertebrados (feito evidente dada a situación e uso da zona). Sinalamos no número anterior a rica fauna de mustélidos que atopa refuxio nesta área. Tamén é importante a existencia do rinolofo grande e do leirón careto especies moi pouco estudiadas.

A cerdeira brava

Xacobe Feijoo Lamas

CERNA Nº 30 - -

Páx. 12-13

A cerdeira brava, prunus avium, é unha árbore de talla media a grande, xa que acada os 25 m. Xunto coa nogueira e o castiñeiro, forma o trío das frondosas autóctonas caducifolias das que se obteñen produccións de maior calidade e valoración no mercado. Ó igual ca elas, ten posibilidade de aproveitamento mixto o froito e madeira.

As aves nidificantes ameazadas da Galiza

Xabier Vázquez Pumariño

CERNA Nº 34 - -

Páx. 29-32

As aves son chamativas e o seu estudio e a observación é relativamente fácil. Son unha magnífica porta de entrada á natureza, o que equivale a dicir, en certo modo, que son uns excelentes indicadores ambientais: permítennos detectar cambios ambientais e avalialos de xeito sinxelo, rápido e eficaz. Existen miles de exemplos ó respecto, un moi coñecido é a sensibilidade dos falcóns peregríns (Falco peregrinus) a determinados pesticidas. De aí que o coñecemento do estado das poboacións das aves teña unha trascendencia que supera con moito o mero interese por preservar unha serie de especies. Moitas especies de aves nidificantes na nosa terra áchanse nunha situación delicada e algunhas mesmo poderían extinguirse a curto prazo.

A apertura da pesca

Xabier Vázquez Pumariño

CERNA Nº 38 - -

Páx. 27

Analizamos a temeridade que supón a apertura da pesca e marisqueo, xa comentada polas diferentes cofradías espalladas por todo o país. ADEGA, manifesta a súa postura empregando 4 alicerces que sustentan os seus argumentos.

Pequenos cetáceos da plataforma galaica

Cerna/xvp

CERNA Nº 39 - -

Páx. 24-26

Alfredo López Fernández, presidente da CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños) ven de defender a súa Tese Doutoral que leva por título "Estatus dos pequenos cetáceos da plataforma de Galiza", realizada baixo a dirección dos Doutores D. Ángel Guerra, do Insituto de Investigacións Mariñas do CSIC e Graham Pierce do Departamento de Zooloxía da Universidade escocesa de Aberdeen. Esta Tese supón, sen dúbida, un gran avance no coñecemento da situación dos mamíferos mariños no litoral galego con importantes implicacións de cara a súa conservación. Afondaremos nalgunha das súas conclusións máis interesantes neste resumo elaborado por Cerna.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal