Cerna, revista galega de ecoloxía e medio ambiente de ADEGA, Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. Democrática, independente e sen ánimo de lucro, traballa en defensa do medio ambiente galego e global do que depende a nosa calidade de vida dende hai máis de 25 anos. " /> Cerna, revista galega de ecoloxía e medio ambiente de ADEGA, Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. Democrática, independente e sen ánimo de lucro, traballa en defensa do medio ambiente galego e global do que depende a nosa calidade de vida dende hai máis de 25 anos. " />

Artigos de Auga e ríos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA.

Encoros do Ulla: prosiguen os trámites

Xan Louzao, Coordinadora Antiencoros no río Ulla

CERNA Nº 29 - -

Páx. 17

A Coordinadora dá conta da continuidade do procedemento de autorización para a construción de 12 encoros no río Ulla.

Auga: a nova directiva da UE

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 31 - -

Páx. 9-10

O pasado mes de Setembro aprobou-se o texto final dunha Directiva marco para as políticas da auga na UE. Esta directiva establece un novo modelo de xestión da auga co obxectivo de prevenir calquera nova deterioración dos ecosistemas acuáticos e atinxir como mínimo o "bon estado" de todas augas no horizonte do ano 2015.

As xentes do Lérez en loita polo seu río

Roberto Vázquez e Dionisio Pereira

CERNA Nº 31 - -

Páx. 16-18

Unión Fenosa pretende recuperar unha vella concesión hidroeléctrica de 1977 que desertizou medio Concello de Cerdedo, e renovala para construir 6 novas "minicentrais" que afectarán aos Concellos de Cerdedo, Campo Lameiro e Cotobade.

Manifesto científico contra as minicentrais hidroeléctricas

Científicos da Universidade de Santiago (USC)

CERNA Nº 31 - -

Páx. 19-29

O documento elaborado polos investigadores da Universidade de Santiago, presentouse baixo o título "Síntese de argumentos desestimatorios do plan de explotación hidráulica da rede hidrográfica galega baseándose na degradación que supón dos nosos hábitats naturais e especies que a súa conservación é de interese comunitario", estando constituído por unha Alegación e un Anexo que relaciona un total de 140 minicentrais e as especies de flora e fauna que afectan. Pola importancia do mesmo, Cerna reproduce integramente o texto da alegación e do anexo.

Plano hidrolóxico de Galiza - Costa: 24 encoros máis

Xosé Veiras García

CERNA Nº 31 - -

Páx. 31-32

As bacías de Galiza - Costa son as situadas integramente en territorio galego. O Plano Hidrolóxico (PH) destas bacías, recentemente aprobado pola Xunta, propón construir 24 encoros até o ano 2017. O primeiro xa está en construcción, pois é o de Caldas, no río Umia. O PH de Galiza - Costa, elaborado pola Consellería de Política Territorial, é fundamental un catálogo de obra públicas, polo que non obedece a unha concepción moderna da xestión da auga.

Río Mero: un canal e dous encoros

Manuel Soto

CERNA Nº 36 - -

Páx. 21

O proxecto de canalización do río Mero (elaborado polo ministerio de medio ambiente coa colaboración da Xunta) supón a deterioración e perda dun elemento de identidade social e cultural dunha grande importancia, como son en xeral os ríos en Galiza e o río Mero en particular para a bisbarra coruñesa. O proxecto vai asociado á construcción dun novo encoro na parte alta do río, o que causaría a artificialización completa desta bacía hidrográfica e a perda da maior parte da súa biodiversidade.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal