Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / As "capturas incidentais" de zamborcas pola flota costeira...

As "capturas incidentais" de zamborcas pola flota costeira de Galicia: o proxecto 1MARDEALOSAS

David José Nachón, Rufino Vieira-Lanero, Sandra Barca Bravo, Alejandro Pico, María del Carmen Cobo e Fernando Cobo

CERNA Nº 84 - Eólica mariña, unha alternativa?

Páx. 14-17

O sábalo e a saboga son especies anádromas moi parecidas, con reprodución fluvial e fase de crecemento mariño. Aínda que non son obxecto de pesca comercial, o seu comportamento gregario, formando cardumes, fai que sexan capturadas frecuentemente no medio mariño de maneira “incidental” entre as “capturas intencionadas”; feito que leva comprobándose dende hai varias décadas nas lonxas galegas. O proxecto 1MARDEALOSAS xorde coma unha oportunidade para avaliar o impacto desta actividade sobre as especies indicadas e ampliar o coñecemento da súa ecoloxía e distribución. Desenvolvido no medio mariño galego, os resultados permitirán establecer políticas e plans de xestión eficaces para a súa protección e conservación.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal