Revista CERNA

Artigos de Desenvolvemento sustentábel. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

A Axenda 21 en Santiago de Compostela

Elvira Cienfuegos

CERNA Nº 34 - -

Páx. 14

O 27 de Abril de 2000 o Concello de Santiago de Compostela acordou en sesión plenaria sumarse á Carta das Cidades e Vilas Europeas para a Sustentabilidade (Carta de Aalborg), asumindo como propios os criterios de actuación contidos nela e comprometéndose, entre outros obxectivos, a iniciar un proceso de elaboración dunha Axenda 21 Local (A21L). Preveuse, nesta liña, a realización dunha auditoría ambiental que permitise coñecer en profundidade os problemas ambientais do municipio e identificar as vías para a súa resolución, de cara a establecer un plan de acción ambiental; e acordouse asimesmo á creación dun Consello Sectorial de Medio Ambiente que servise de canle de debate, participación e consecución de maior número de sinerxias positivas.

O despertar para a realidade

Susana Fonseca

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 66-68

uercus , a principal asociación ambientalista portuguesa, estivo presente tanto no cumio oficial de Johanesburgo como no forum global de sociedade civil, celebrado paralelamente. Unha compañeira do grupo de traballo Río + 10 da Quercus, integrante da delegación que enviou esta asociación a Johanesburgo, exponnos neste artigo a súa visión do acontecido na cidade sudafricana.

O convenio de Aarhus

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 69

Acceso á información, participación pública na toma de decisións e acceso á xustiza: tres piares para unha democracia ambiental. Analizamos o convenio Aarhus.

Johanesburgo e desenvolvemento sustentábel

Xosé Veiras

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 64-65

No pasado Cumio sobre o desenvolvemento sostible, trataronse diferentes acordos para a mellora medioambiental. Máis como era previsto, non son suficientes. A lóxica da globalización neoliberal, xeradora de destrución ambiental e de desigualdade social, impúxose á lóxica do desenvolvemento sostible. Sen embargo aínda que o cumio constituíu un claro fracaso no seu conxunto, ofreceu algúns resultados positivos.

Consumo ecolóxico e solidario

Ramsés Pérez

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 9

A globalización do mercado pretende a extensión dun modelo de consumo baseado na explotación do medio e das persoas, é necesario desenmascarar estas redes e crear e apoiar outras novas que reduzan o consumo nos países desenvolvidos e fomenten un verdadeiro desenrolo sustentable que impida aos países ricos vivir con máis do que poden consumir.

Consumo responsábel no Nadal

Ramsés Pérez

CERNA Nº 40 - Especies invasoras

Páx. 16-17

Os cambios inducidos polo capital máis devorador, deron lugar á conversión dunhas festas tradicionais imperadas pola austeridade á máxima expresión dunha sociedade opulenta, despilfarradora e pouco solidaria. Ao tempo, que se xeran unha gran cantidade de refugallos por mor do gran número de agasallos, paqueterías, abundancia alimenticia transformada en copiosos menús, etc. Neste senso, promovemos e procuramos formas de facerlle fronte ás festividades capitalizadas.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal