Revista CERNA

Artigos de Desenvolvemento sustentábel. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

A Axenda 21 en Santiago de Compostela

Elvira Cienfuegos

CERNA Nº 34 - -

Páx. 14

O 27 de Abril de 2000 o Concello de Santiago de Compostela acordou en sesión plenaria sumarse á Carta das Cidades e Vilas Europeas para a Sustentabilidade (Carta de Aalborg), asumindo como propios os criterios de actuación contidos nela e comprometéndose, entre outros obxectivos, a iniciar un proceso de elaboración dunha Axenda 21 Local (A21L). Preveuse, nesta liña, a realización dunha auditoría ambiental que permitise coñecer en profundidade os problemas ambientais do municipio e identificar as vías para a súa resolución, de cara a establecer un plan de acción ambiental; e acordouse asimesmo á creación dun Consello Sectorial de Medio Ambiente que servise de canle de debate, participación e consecución de maior número de sinerxias positivas.

O despertar para a realidade

Susana Fonseca

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 66-68

uercus , a principal asociación ambientalista portuguesa, estivo presente tanto no cumio oficial de Johanesburgo como no forum global de sociedade civil, celebrado paralelamente. Unha compañeira do grupo de traballo Río + 10 da Quercus, integrante da delegación que enviou esta asociación a Johanesburgo, exponnos neste artigo a súa visión do acontecido na cidade sudafricana.

O convenio de Aarhus

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 69

Acceso á información, participación pública na toma de decisións e acceso á xustiza: tres piares para unha democracia ambiental. Analizamos o convenio Aarhus.

Johanesburgo e desenvolvemento sustentábel

Xosé Veiras

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 64-65

No pasado Cumio sobre o desenvolvemento sostible, trataronse diferentes acordos para a mellora medioambiental. Máis como era previsto, non son suficientes. A lóxica da globalización neoliberal, xeradora de destrución ambiental e de desigualdade social, impúxose á lóxica do desenvolvemento sostible. Sen embargo aínda que o cumio constituíu un claro fracaso no seu conxunto, ofreceu algúns resultados positivos.

Consumo ecolóxico e solidario

Ramsés Pérez

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 9

A globalización do mercado pretende a extensión dun modelo de consumo baseado na explotación do medio e das persoas, é necesario desenmascarar estas redes e crear e apoiar outras novas que reduzan o consumo nos países desenvolvidos e fomenten un verdadeiro desenrolo sustentable que impida aos países ricos vivir con máis do que poden consumir.

Investindo en desenvolvemento sustentábel

Xan Duro

CERNA Nº 41 - Especial: Urbanismo

Páx. 13

O pasado mes de Marzo, a Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), a Confederación Europe de Sindicatos (CES) e a Plataforma de Organización Non - Gobernamentais Europea (Plataforma Social) presentaron diante do Cumio de Primavera do Consello de Xefes de Estado e de Goberno da UE, o Manifesto conxunto "Investindo en desenvolvemento sustentábel". Estas tres entidades veñen colaborando, partindo da premisa de que un verdadeiro desenvolvemento sustentábel ten que ter presentes non so as consecuencias ambientais das propostas senón tamén as súas vertentes sociais e laborais.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal