Revista CERNA

Artigos de Agroecoloxía. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Dossier Agroecoloxía: As propostas de ADEGA

Daniel L. Vispo e Manuel Soto

CERNA Nº 32 - -

Páx. 19-20

Artigo no que ADEGA fai unha serie de propostas para a eliminación dos MER. Tamén considera que o obxectivo debe ser a eliminación de riscos sanitarios, pero sen engadir novos riscos como os procedentes da incineración, que son tanto sanitarios como ambientais.

Dossier Agroecoloxía: Epidemioloxía da EEB no Reino Unido e Europa

Enrique A. González

CERNA Nº 32 - -

Páx. 21

Artigo

Dossier Agroecoloxía: Horta ecolóxica

Xurxo Mouriño

CERNA Nº 32 - -

Páx. 22-24

Na Galiza, sempre conducida con atraso, a nova agricultura ecolóxica groma na década dos noventa. Inquietudes persoais de fill@s de labreg@s tradicionais, de xente de orixe urbana, e de persoas consumidoras relacionadas principalmente cos novos movimentos de vida sá, e tamén do ecoloxismo e dos dereitos sociais, conflúen nas primeiras parcelas de bioproducción e nas primeiras tendas de bioconsumo. A pesar da falta de apoio institucional, as perspectivas son favorables e o número de puntos de venda está en constante incremento, sobrepasando posiblemente os 30 ou 35 a fin de ano, e tamén aumenta a producción no país, que aínda non chega a cubrir a demanda existente.

Dossier Agroecoloxía: Estadísticas da agricultura ecolóxica

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 32 - -

Páx. 25

Artigo estadístico onde se reflexan os datos de da presenza da agricultura ecolóxica na Galiza.

Dossier Agroecoloxía: Entrevistas a catro productores

Comisión de Agroecoloxía de ADEGA

CERNA Nº 32 - -

Páx. 26-27

Os entrevistados achegannos tanto os datos técnicos como os aspectos humanos e sociais da posta en marcha dun proxecto de producción ecolóxica. Insisten todos en que debemos coñecer como se producen os alimentos que consumimos, e piden aos seus clientes que os visiten.

Dossier Agroecoloxía: Alimentación e transxénicos

Elvira Cienfuegos

CERNA Nº 32 - -

Páx. 28-29

Varios son os problemas cos que se enfrenta o mundo nestes momentos e un deles, tal vez o máis acuciante, é o problema da fame: perto de 800 millóns de persoas sofren desnutrición, e da orde de 2000 millóns están subalimentadas. Por outra parte, asistimos a unha mengua constante e acelerada da diversidade biolóxica, garante presente e futuro para a alimentación, a medicina, o vestido,... As diferencias entre pobres e ricos aumentan cada día e os capitais concéntranse en moi poucas mans mentras medra perigosamente o número de pobres. A contaminación acumulada durante anos de actividade industrial afecta a auga, ó solo, ó aire; e pon en perigo a saúde humana. As últimas crises (polos con dioxinas, "vacas tolas",...) aumentaron a preocupación pola seguridade alimentaria, mentres que continúa o éxodo do campo de milleiros de labregos e labregas, forzados polas novas políticas agroalimentarias. ¿Está nos xenes a solución? Evidentemente, non.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal