Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 66 - Espazos...

Inverno 2012

CERNA Nº 66 - Espazos protexidos, baixo mínimos

Artigos da revista CERNA Nº 66

A custodia do territorio en Galiza: situación e perspectivas

Ramsés Pérez e Virxinia Rodríguez

Páx. 20-21

Con motivo da realización do I Encontro galego de Custodia do Territorio e da recollida das fichas coas iniciativas de custodia das entidades participantes, elaboramos un primeiro inventariado galego de iniciativas de custodia que resume a situación desta figura de conservación do territorio de Galiza. Neste artigo presentamos algúns aspectos destacados deste traballo. O obxectivo do inventario é facilitar a difusión do concepto, as experiencias existentes, e servir de manual para aquelas persoas e entidades que queiran iniciarse na custodia

I Encontro galego de custodia

Belén Rodríguez

Páx. 22-23

Tivo lugar os pasados 29 e 30 de outubro en Santiago de Compostela. Organizado por ADEGA e coa colaboración da Asociación Galega de Custodia do Territorio, tratou de acoller a todas as entidades de custodia que están a desenvolver proxectos en Galiza baixo esta forma de participación social na conservación do medio natural para intercambiar experiencias e dar un primeiro chanzo na creación dunha Rede galega de Custodia do Territorio. Os obxectivos, entre outros, son poder obter unha presenza representativa dos proxectos galegos de custodia nos foros estatais e acadar unha idea mais aproximada da incidencia da custodia no país galego. No encontro, unha vintena de entidades deron a coñecer preto de 30 proxectos.

Entrevista a Amaya Sanchez

Belén Rodríguez

Páx. 24-25

Amaya Sanchez é asistenta técnica da Fundación Biodiversidade no proxecto “Plataforma de custodia do territorio”. Cita: “Na protección da natureza non abonda co traballo da administración pública”

Fontes renovábeis e crisis económica, un binomio difícil de conxugar

Fernando Blanco Silva

Páx. 27

A Asemblea xeral das Naciones Unidas declarou o 2012 como ano internacional da Enerxía Sustentábel, como forma de compromiso contra o cambio climático e o deterioro ambiental do planeta. A nivel estatal, aprobouse recentemente o Plan de Acción Nacional de las Energías Renovables (PANER) 2011-2020, que prevé que a porcentaxe de enerxía de orixe renovábel na enerxía primaria pase do 10,7% en 2010 até o 17,8% en 2020. Este desenvolvemento centraríase na producción de electricidade (eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, biomasa...) e, en menor medida, no aproveitamento térmico (soltar térmica, xeotérmica, biomasa...).

Disparos dialécticos sobre a caza con chumbo en humidais

Serafín González

Páx. 28-29

Desde a súa publicación, a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) tivo moi claro que a resolución do 10 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galiza, pola que se regula o emprego de munición con chumbo, incumpría a Lei 42/ 2007 do Patrimonio Natural e a Biodiversidade , o Instrumento de Ratificación do Acordo sobre a Conservación das Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas e a Directiva Aves.

Movemento social pola protección da Serra do Galiñeiro

Plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro

Páx. 30-31

En Decembro de 2011 a Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro cumpriu un ano de andadura e continúa cunha intensa actividade para acadar o seu obxectivo principal: a protección legal e efectiva para toda a serra. A motivación para a creación deste movemento social foi a ausencia de protección que teñen os numerosos valores ambientais, xeolóxicos, paisaxísticos, etnográficos, arqueolóxicos e socieconómicos que alberga a serra e as continúas agresións que sofren, pese a que en 1978 a parte sur da serra foi declarada Parque Natural do Monte Aloia, o primeiro de Galiza.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal