Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

Lei de Protección da auga das rías

Manuel Soto Castiñeiras

CERNA Nº 32 - -

Páx. 12-13

O pasado mes de Marzo celebrouse en Vilagarcía de Arousa o Foro Aberto para un Futuro Natural e Productivo das Rías Galegas, que reuniu a máis de trescentas persoas dos máis diversos sectores, desde as universidades ata os sectores productivos ligados ás rías. No foro analizouse o contido do proxecto da futura "Lei de protección da calidade das augas das rías e ordenación do servicio público de depuración de augas residuais urbanas".

A xestión integrada do litoral

Cristina Álvarez Baquerizo, IPAE

CERNA Nº 32 - -

Páx. 14

Neste artigo, a autora fai un breve resumo da importancia da Resolución sobre a xestión intregrada do litoral na UE, aprobada pola Comisión europea o pasado febreiro. Fai fincapé en que para xestionar o litoral dunha forma sustentábel hai que ter en conta todas as actividades, integralas nos instrumentos de xestión, os plans e programas.

Porto exterior de Ferrol

ADEGA - Trasancos

CERNA Nº 32 - -

Páx. 15-17

A especial constitución xeolóxica da Ría de Ferrol fai que teña unha ampla variedade de hábitats. A parte máis exterior, e polo tanto a máis batida polo mar, está constituída por acantilados graníticos que se extenden polo fondo até profundidades de entre 15 e 30 m. Nesta zona podemos atopar un bosco de laminarias que alberga unha rica fauna.

Planta de gas na Ría de Ferrol

Antón Fortuna

CERNA Nº 32 - -

Páx. 18

ADEGA-Trasancos analiza o impacto que suporá a planta de gas de Reganosa na Ría de Ferrol, tendo en conta o contexto socio-político actual.

Dossier Agroecoloxía: As propostas de ADEGA

Daniel L. Vispo e Manuel Soto

CERNA Nº 32 - -

Páx. 19-20

Artigo no que ADEGA fai unha serie de propostas para a eliminación dos MER. Tamén considera que o obxectivo debe ser a eliminación de riscos sanitarios, pero sen engadir novos riscos como os procedentes da incineración, que son tanto sanitarios como ambientais.

Dossier Agroecoloxía: Epidemioloxía da EEB no Reino Unido e Europa

Enrique A. González

CERNA Nº 32 - -

Páx. 21

Artigo

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal