Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

Alimentación e selección de presas polo lobo ibérico no macizo central ourensán

Isabel Barja Núñez

CERNA Nº 64 - O impacto do cambio climático nas rías galegas

Páx. 16-17

A pesares da cantidade de información acerca da dieta do lobo na península ibérica, poucos datos se coñecen sobre os factores que inflúen na elección das presas. Durante cinco anos (1998-2002) estudáronse os hábitos alimenticios do lobo no Macizo central ourensán, mostrando unha gran información sobre a relación entre a dispoñibilidade de presas salvaxes e os ataques ao gando doméstico.

Blowin’ in the wind como dicía Dylan. Influencia do cambio climático sobre o afloramento mariño e a produtividade das rías galegas

Xosé Antonio Padín Álvarez

CERNA Nº 64 - O impacto do cambio climático nas rías galegas

Páx. 12 - 15

Os afloramentos costeiros, fenómeno presente nas marxes occidentais dos continentes, son unha das zonas máis produtivas do planeta. Mais nos últimos anos o cambio climático fai que este paradigma mude cara un afundimento, o que pode ocasionar graves danos a biodiversidade mariña da costa e rías galegas.

Entrevista a Monica Frassoni

Belén Rodríguez

CERNA Nº 64 - O impacto do cambio climático nas rías galegas

Páx. 18 - 19

“A cuestión ambiental de Europa está estancada”Monica Frassoni, sendo copresidenta de Partido Verde Europeo (PVE) está ao tanto de todas as medidas que se están a levar a cabo en Europa no eido do medio ambiente. A presente entrevista fai un percorrido polas política en cuestións medioambientais levadas a cabo dende a UE, o futuro das enerxías renovables, uso de transxénicos... e demais cuestións de interese.

Contaminación acústica. Solucións para mellorar o noso contorno

Gabriel Pereiro

CERNA Nº 64 - O impacto do cambio climático nas rías galegas

Páx. 20 - 23

No noso contorno existe unha problemática importante e moitas veces descoñecida como é a contaminación acústica. Sinxelas consideracións permitirían dar solución, en maior ou menor medida, a este problema. De feito, segundo a Organización Mundial da Saúde(OMS), actualmente España é o segundo país do mundo que máis ruído presenta; só superado por Xapón. No presente artigo amósanse distintas solucións de uso cotián para reducir este tipo de contaminación con exemplos gráficos de medidas adoptadas na nosa Comunidade. Faise, ademais, un breve repaso a dous aspectos fundamentais para dar solución a este problema: o tipo de materiais que se deben empregar e onde se deben situar. Asemade, preséntase unha nova alternativa nacida en Galiza no marco da normativa vixente e do tan ansiado desenvolvemento sostíbel consistente no aproveitamento dun dos nosos recursos naturais renovábeis (a biomasa) para controlar os ruídos.

Campaña “Ponte no medio. Móvete polo territorio”

Redacción

CERNA Nº 64 - O impacto do cambio climático nas rías galegas

Páx. 25 - 28

O pasado 16 de abril tivo lugar no Auditorio de Galiza de Santiago de Compostela o acto de presentación da campaña “PONTE NO MEDIO, MÓVETE POLO TER-RITORIO”, que lanza ADEGA co obxectivo de poñer freo aos proxectos especuladores co territorio galego e procurar unha alternativa sustentábel de ordenación territorial.Esta iniciativa pretende, por unha banda, reunir nun movemento social común a todos aqueles colectivos e entidades que están a denunciar illadamente a destrución e ameazas que está a sufrir o territorio galego en todos os seus ámbitos; e, por outra, instar ás administracións públicas a tomar medidas concretas cara a unha ordenación do territorio sustentábel. No manifesto da campaña recóllense as ideas básicas desta iniciativa.

Os riscos naturais e a adopción de políticas proactivas

Urbano Fra Paleo

CERNA Nº 64 - O impacto do cambio climático nas rías galegas

Páx. 29 - 31

Os desastres desencadeados polos riscos naturais non son máis que a manifestación do aproveitamento por parte da sociedade dos recursos da natureza. Un dos maiores perigos na área galega son os incendios forestais en época estival, aínda que non está exenta de outras ameazas tales como a exposición ao radón, actividade sísmica e riscos biolóxicos. Ante esta situación é necesario ter ben claro cales son os pasos que se están a dar para a súa prevención e xestión, sendo as políticas proactivas o mellor xeito de anticiparse aos feitos.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal