Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

Sobreiras do faro

CMVMC VILADESUSO (OIA) Rafael Lomba

CERNA Nº 68 - Sentenzas incumpridas nas rías galegas

Páx. 32-33

Tras a vaga de incendios de 2006, na que o lume arrasou co 100% dos montes de Viladesuso (Oia), os comuneiros e comuneiras deciden renovar o Plan de ordenación forestal, para evitar o brote desaforado das xestas e dos eucaliptos. Sen desprezar a produción forestal, abordáronse outras vías de explotación sostíbel do monte entre as que destaca a declaración das Sobreiras do Faro como Espazo Privado de Interese Natural (EPIN).

Xosé Antonio Diéguez

Por Belén Rodríguez

CERNA Nº 68 - Sentenzas incumpridas nas rías galegas

Páx. 34-36

Galiza acolle un potencial eólico de 6.500 MW, o equivalente á produción de seis centrais nucleares. Porén, o rédito que as empresas eólicas deixan no país é moi baixo, non só o medioambiental, senón tamén o social. Desde hai dez, a asociación Ventonoso de propietarios de terreos eólicos está traballando para esixir que os beneficios que acadan as eléctricas á costa do noso vento e as nosas terras repercuta de xeito xusto na renda dos habitantes do rural. Xosé Antonio Diéguez é o presidente de Ventonoso.

Garabullos, un pequeno mundo aberto a todo o mundo

Patricia Fouce

CERNA Nº 68 - Sentenzas incumpridas nas rías galegas

Páx. 37-38

Garabullos é un espazo libre inmerso na natureza da Terra Chá para aprender coas emocións; un tempo pausado para desenvolver os nosos talentos; unha vida equilibrada; unha experiencia para compartir os nosos coñecementos e traballar coas nosas capacidades; unha aposta por ser felices... Baixo esta premisa, esta instalación, localizada na parroquia de Sistallo, en Cospeito (Lugo) acolle as actividades dinamizadas pola Asociación Revolta Natural, integrada por xentes que nalgún momento tiveron contacto co proxecto inicial de Garabullos, que abriu as súas portas como granxa-escola no ano 2008.

Limpando praias para mudar conciencias

Lucía Parente

CERNA Nº 68 - Sentenzas incumpridas nas rías galegas

Páx. 39-40

O 8 de xuño conmemórase o Día dos Océanos. Por este motivo e co obxectivo de concienciar á cidadanía galega ante a problemática dos residuos no medio mariño e litoral, ADEGA organizou unha limpeza simultánea de praias en todo o país. Foi unha actividade que contou coa colaboración económica da Fundación Biodiversidad, enmarcada no proxecto “Praias, voluntariado e custodia do territorio”. Alén da limpeza de praias, ADEGA promoveu outra iniciativa dentro desta campaña chamada “Conservando as nosas dunas” poñendo en valor os ecosistemas dunares e eliminando flora exótica invasora. Neste artigo abordamos os resultados.

O sapoconcho

Miguel A. Fernández-Martínez; Alberto Gil Carrera

CERNA Nº 68 - Sentenzas incumpridas nas rías galegas

Páx. 41-43

O sapoconcho europeo inclúese no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na categoría de ”En perigo de extinción”. Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco probábel, se os factores causantes da actual situación seguen a actuar. A catalogación dunha especie en perigo de extinción implica a elaboración dun Plan de Recuperación, cuxo fin é garantir a súa conservación en estado silvestre no territorio da comunidade autónoma, e dos seus hábitats, establecendo medidas adecuadas que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas viábeis. Nesta sección de CERNA abordaremos a situación de especies galegas catalogadas “En perigo de extinción” e que precisan de Plans de Recuperación para que non desaparezan do noso territorio.

O sapo cándido/as milfollas

Xosé Salvadores e Marga Miguens

CERNA Nº 68 - Sentenzas incumpridas nas rías galegas

Páx. 44-45

Xa dicía Álvaro Cunqueiro que os galegos e chineses só amosan interese por aqueles animais que teñen valor culinario e esta aptitude trouxo, até o de agora, consecuencias nefastas para algunhas criaturas da nosa fauna. Este é o caso do sapo, ao cal se lle fai xustiza neste artigo de Xosé Salvadores . No apartado de Flora, estudaremos a “Milfollas”, herba que tamén adopta “mil nomes”, como comprobamos neste artigo de Marta Miguens.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal