Revista CERNA

Artigos de Residuos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Avanzamos na reciclaxe e compostaxe?

Xan Duro

CERNA Nº 39 - -

Páx. 20

O pasado 22 de Xuño, nun pleno celebrado en Raxoi, o PSOE, co apoio do PP, decidiu frear o acordo acadado en Abril para o tratamento dos residuos urbanos do Concello no Complexo Madioambiental de Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) e Asimilables da Mancomunidade de Concellos da Serra do Barbanza, integrada por Brión, Lousame, Muros, Noia e Porto do Son, e reestudar a súa viabilidade económica.

Denuncia penal contra EXLABESA

Virginia Rodríguez

CERNA Nº 41 - Especial: Urbanismo

Páx. 10

O pasado día 5 de Febreiro, ADEGA presentou unha denuncia penal contra o grupo EXLABESA, polo carácter nocivo dos vertidos e o perigo de rotura das balsas nas que se almacenan os resíduos, na súa factoría de Rois (A Coruña). Pretende ser unha chamada de atención para outras empresas en situación semellante, e para as administracións públicas responsábeis de velaren polo correcto cumprimento da lexislación ambiental. O seu obxectivo é que o grupo EXLABESA sexa social e ambientalmente responsábel e legalice a súa situación, polo que non procura o peche nin a perda de postos de traballo. Neste sentido, xa deu lugar a un covenio asinado de asesoramento Científico-Técnico entre o FEUGA e o grupo EXLABESA.

A xestión do lixo en Galiza

Manuel Soto, Isabel Ruíz

CERNA Nº 43 - -

Páx. 24-25

O funcionamento e resultados dos planos de compostaxe e reciclaxe de Nostián e Barbanza foron analizados nunhas xornadas organizadas o pasado mes de Outubro pola Universidade da Coruña, contando coa colaboración de ADEGA e o CEIDA. Estes resultados deben ser decisivos para o debate e valorización do novo plano 2004-2010, presentado recentemente pola Consellería de Medio Ambiente.

RCD: Residuos da Construción e da Demolición

Manuel Soto

CERNA Nº 42 - -

Páx. 15-16

Na actividade construtiva xéranse grandes cantidades de residuos. Mnetres a maior parte (75%) destes residuos son restos cerámicos, áridos e formigón, o restante 25% inclúe asfalto, metais, madeira, plástico, papel, lixo, e tamén diferentes materiais tóxicos e perigosos. Na Galiza, o destino principal dos RCD é aínda o vertido, uncludo o vertido incontrolado, emntres diversos países europeos superan o 80% de reciclaxe.

Compostaxe caseira

Ramsés Pérez

CERNA Nº 44 - Ríos: non máis encoros

Páx. 24-25

Desde hai tres anos, ADEGA ven desenvolvendo experiencias de compostaxe caseira en varios concellos galegos. O seu obxectivo e fiinalidade é a xestión dos residuos orgánicos domiciliarios sen necesidade de recollida nen transporte. Ao tempo, facilítase a súa conversión en fertilizante orgánico para a horta ou o xardín. A educación ambiental comunitaria é o elemento básico destes programas.

Depuración natural

Virginia Rodríguez

CERNA Nº 45 - Entrevista e Manuel Vázquez conselleiro de Medio Ambiente

Páx. 25

O pasado mes de Xullo, inaugurouse unah depuradora piloto de augas residuais domésticas e urbanas, baseada na tecnoloxía de humedais ou depuración mediante plantas. Este proxecto está promovido por ADEGA, conta cun financiamento da fundación "La Caixa" e sitúase na EDAR da Silvouta de Santiago de Compostela. Colaboran no mesmo Concello, a empresa Aquagest e a Universidade da Coruña.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal