Revista CERNA

Artigos de Desenvolvemento sustentábel. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

O despertar para a realidade

Susana Fonseca

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 66-68

uercus , a principal asociación ambientalista portuguesa, estivo presente tanto no cumio oficial de Johanesburgo como no forum global de sociedade civil, celebrado paralelamente. Unha compañeira do grupo de traballo Río + 10 da Quercus, integrante da delegación que enviou esta asociación a Johanesburgo, exponnos neste artigo a súa visión do acontecido na cidade sudafricana.

O convenio de Aarhus

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 69

Acceso á información, participación pública na toma de decisións e acceso á xustiza: tres piares para unha democracia ambiental. Analizamos o convenio Aarhus.

Johanesburgo e desenvolvemento sustentábel

Xosé Veiras

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 64-65

No pasado Cumio sobre o desenvolvemento sostible, trataronse diferentes acordos para a mellora medioambiental. Máis como era previsto, non son suficientes. A lóxica da globalización neoliberal, xeradora de destrución ambiental e de desigualdade social, impúxose á lóxica do desenvolvemento sostible. Sen embargo aínda que o cumio constituíu un claro fracaso no seu conxunto, ofreceu algúns resultados positivos.

Consumo ecolóxico e solidario

Ramsés Pérez

CERNA Nº 37 - NUNCA MÁIS

Páx. 9

A globalización do mercado pretende a extensión dun modelo de consumo baseado na explotación do medio e das persoas, é necesario desenmascarar estas redes e crear e apoiar outras novas que reduzan o consumo nos países desenvolvidos e fomenten un verdadeiro desenrolo sustentable que impida aos países ricos vivir con máis do que poden consumir.

Investindo en desenvolvemento sustentábel

Xan Duro

CERNA Nº 41 - Especial: Urbanismo

Páx. 13

O pasado mes de Marzo, a Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), a Confederación Europe de Sindicatos (CES) e a Plataforma de Organización Non - Gobernamentais Europea (Plataforma Social) presentaron diante do Cumio de Primavera do Consello de Xefes de Estado e de Goberno da UE, o Manifesto conxunto "Investindo en desenvolvemento sustentábel". Estas tres entidades veñen colaborando, partindo da premisa de que un verdadeiro desenvolvemento sustentábel ten que ter presentes non so as consecuencias ambientais das propostas senón tamén as súas vertentes sociais e laborais.

Alimentación sustentábel

Ramsés Pérez

CERNA Nº 45 - Entrevista e Manuel Vázquez conselleiro de Medio Ambiente

Páx. 29-31

A globalización e o seu modelo de produción e consumo teñen hoxe en día repercusións en case todos os ámbitos da vida ao longo de todo o planeta. O modelo de vida occidental, reflectido no consumismo, a presa... imponse tamén na alimentación, e non só na rúa polos coñecidos e tan criticados fast food, senón tamén nas nosas casas, na nosa mesa, á hora do xantar: alimentos tóxicos e transxénicos, comida en envases de usar e tirar, froitas fora da súa tempada, etc, etc.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal