Cerna, revista galega de ecoloxía e medio ambiente de ADEGA, Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. Democrática, independente e sen ánimo de lucro, traballa en defensa do medio ambiente galego e global do que depende a nosa calidade de vida dende hai máis de 25 anos. " /> Cerna, revista galega de ecoloxía e medio ambiente de ADEGA, Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia. Democrática, independente e sen ánimo de lucro, traballa en defensa do medio ambiente galego e global do que depende a nosa calidade de vida dende hai máis de 25 anos. " />

Artigos de Auga e ríos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA.

Proxecto Run4life: tecnoloxías ambientais e aceptación social

José Manuel Sabucedo e Cristina Gómez-Román

CERNA Nº 82 - Emerxencia cinexética

Páx. 36-39

O cambio cara un paradigma ecocéntrico só pode facerse realidade grazas ao enmarcado da cuestión ambiental que fixeron persoas activistas e do mundo científico. Esta problematización do tema ambiental é crítica para que a poboación adquira comportamentos ambientalmente responsables e acepte tecnoloxías que buscan a promoción da sustentabilidade. O proxecto RUN4LIFE é unha solución tecnolóxica para a xestión das augas residuais que promove a economía circular posibilitando a reutilización da auga e a recuperación de nutrientes para a produción de fertilizantes.

Living River: coidando e protexendo a vida e cultura ao redor dos ríos e regatos

Itziar Díaz Feijóo

CERNA Nº 81 - Emerxencia climática

Páx. 33

O Linving River é un proxecto internacional financiado polo programa europeo de Erasmus+ que pretende dar relevancia a nivel científico e pedagóxico ao coidado dos ríos e ao seu papel nos eidos social e cultural. Actualmente, os sistemas fluviais son dos ecosistemas máis degradados do planeta, carrexando consigo a perda de biodiversidade. Mais, tamén, a súa degradación leva asociada a perda dunha serie de estruturas, actividades culturais e sociais, e incluso xogos, que van esmorecendo. O estudo e a concienciación sobre os ríos e regatos e o intercambio cultural son as chaves para acadar os obxectivos do Living River, no que participa Galiza a través de ADEGA e do IES Ribeira de Louro.

Encoros do Ulla: prosiguen os trámites

Xan Louzao, Coordinadora Antiencoros no río Ulla

CERNA Nº 29 - -

Páx. 17

A Coordinadora dá conta da continuidade do procedemento de autorización para a construción de 12 encoros no río Ulla.

Auga: a nova directiva da UE

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 31 - -

Páx. 9-10

O pasado mes de Setembro aprobou-se o texto final dunha Directiva marco para as políticas da auga na UE. Esta directiva establece un novo modelo de xestión da auga co obxectivo de prevenir calquera nova deterioración dos ecosistemas acuáticos e atinxir como mínimo o "bon estado" de todas augas no horizonte do ano 2015.

As xentes do Lérez en loita polo seu río

Roberto Vázquez e Dionisio Pereira

CERNA Nº 31 - -

Páx. 16-18

Unión Fenosa pretende recuperar unha vella concesión hidroeléctrica de 1977 que desertizou medio Concello de Cerdedo, e renovala para construir 6 novas "minicentrais" que afectarán aos Concellos de Cerdedo, Campo Lameiro e Cotobade.

Manifesto científico contra as minicentrais hidroeléctricas

Científicos da Universidade de Santiago (USC)

CERNA Nº 31 - -

Páx. 19-29

O documento elaborado polos investigadores da Universidade de Santiago, presentouse baixo o título "Síntese de argumentos desestimatorios do plan de explotación hidráulica da rede hidrográfica galega baseándose na degradación que supón dos nosos hábitats naturais e especies que a súa conservación é de interese comunitario", estando constituído por unha Alegación e un Anexo que relaciona un total de 140 minicentrais e as especies de flora e fauna que afectan. Pola importancia do mesmo, Cerna reproduce integramente o texto da alegación e do anexo.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal