Revista CERNA

Artigos de Agroecoloxía. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Desagravio ao mar

Rosa Aneiros, Emilio Xosé Insua, Carlos Negro, Marilar Aleixandre, Miro Villar, Eduardo Estévez, Alexandre Nerium, Francisco Fdez. Naval, Paco Souto, Xesús Pereiras, Marta Dacosta, Manuel Rivas

CERNA Nº 39 - -

Páx. 1-18

Diferentes autores e autoras narran dun xeito artístico e lírico a fatírica situación das nosas costas alén do Prestige.

Merca produtos ecolóxicos na Coruña

ADEGA - A Coruña

CERNA Nº 41 - Especial: Urbanismo

Páx. 20-21

Continuando coa reportaxe do anterior número de Cerna, incluimos desta vez a información doutra tenda, Daldea Pousadoira, aberta recentemente. A tenda forma parte dun proxecto máis amplo de produción propia de agricultura ecolóxica. Os donos tamén contan desde hai anos cunha casa de turismo rural, na que xa ofrecían os seus produtos de agrcultura ecolóxica. Daldea Pousadoira lava aberta an cidade de A Coruña desde o mes de Decembro do 2003. Pero antes veremos brevemente como recoñecer estes produtos.

O labor do CRAEGA

Gabino Vázquez Fernández

CERNA Nº 45 - Entrevista e Manuel Vázquez conselleiro de Medio Ambiente

Páx. 39-40

Entendemos por agricultura ecolóxica os procesos vencellados a prácticas para a produción de alimentos fundamentados no respecto ao medio ambiente, garantindo o bo desenvolvemento e fertilidade dos solos e da biodiversidade, sen introdución de substancias potencialmente tóxicas. Porén, outra visión da agroecoloxía contempla a relación entre producción e o efecto xerador de cultura e as súas consecuencias sobre os individuos. Desde a xeración da PAC no 1969 desenvólvense unha serie de estratexias de organización dos recursos propios, máis é alleo á orixe, ao sentido propio, e as connotacións para a comunidade inherentes a estas actividades. Deste xeito desde o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica Galega (CRAEGA), é necesaria facer unha lectura desta actividade.

Sen estratexia de futuro

Xan Pouliquen

CERNA Nº 45 - Entrevista e Manuel Vázquez conselleiro de Medio Ambiente

Páx. 41-43

A produción tradicional galega está a diminuír a unha velocidade terríbel. O despoboamento rural, o abandono da actividade agraria, o avellantamento da poboación no rural, son algúns dos factores que explican a desaparición dunha produción que aínda era ecolóxica, sen referírmonos só á de autoconsumo. Despois de dez anos de promoción oficial, a produción ecolóxica certificada segue a ser só unha parte da produción ecolóxica do noso país, e caracterízase pola súa inestabilidade e escaso peso, ao tempo que non mudou a realidade ambiental do sector agrogandeiro na Galiza. Repasemos máis polo miúdo esta situación.

Lorenzo Varela (II)

Emilio Xosé Insua

CERNA Nº 45 - Entrevista e Manuel Vázquez conselleiro de Medio Ambiente

Páx. 46-49

Repasamos na anterior entrega de CERNA as principais peripecias e reviravoltas da biografía intelectual e humana de Lorenzo Varela. Hoxe imos navegar pola súa obra á procura dos ecos que nela deixaron as paisaxes e debullar, tamén, algunhas referencias á natureza que salferen os textos poéticos deste autor.

Produción certificada na Galiza

Xan Pouliquen

CERNA Nº 46 - Especial: A pegada ecolóxica de Galiza

Páx. 35-37

No número anterior achegamos unha visión global da situación da producción agro-ecolóxica certificada no noso país. Nesta nova entrega, imos deternos algo máis en cada unha das grandes actividades.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal