Revista CERNA

Artigos de Residuos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Residuos domiciliarios

Ramsés Pérez

CERNA Nº 54 - Viaxe ao Bidueiral de Montederramo

Páx. 48 - 50

O lixo é o claro exemplo da insustentabilidade da sociedade occidental. Unha cultura dificilmente se pode autoproclamar avanzada, cando non é capaz de tirarlle rendemento á multitude de recursos "sobrantes" en que converteu numerosas materias primas logo do seu uso. Pola contra, poderíase denominar a cultura da ineficiencia ou do desbaldimento.Pensar que o problema do lixo está solucionado por haber catro contentores nas rúas e outros tantos no fogar é unha ilusión que non nos podemos permitir. Cando sexamos quen de ir reducindo paulatinamente a nosa produción de residuos até o mínimo e darlle novas oportunidades a cada unha das fraccións, poderemos dicir que a cousa vai no bo camiño. Entón,esa capacidade permitiranos afirmar que vivimos nunha sociedade avanzada e moderna.

A xestión do lixo a debate

Cerna / redacción

CERNA Nº 55 - .

Páx. 10

O CEIDA e a Consellaría de Medio Ambiente organizaron unhas xornadas de sobre a xestión de residuos urbanos onde se presentou o novo borrador de Plan de Xestión de Residuos, inda que o plan recibiu críticas por ser centralizador, nun tema que ten demostrado a súa eficacia cando as plantas de tratamento de residuos son de menos tamaño, e dada a distribución da poboación galega que invita a desenvolver por comarcas esta tarefa, tamén recibiu eloxios por avanzar cara a sostibilidade.

Ecoloxía no cotián. Residuos voluminosos e electrónicos

Ramsés Pérez

CERNA Nº 56 - .

Páx. 40 - 41

Pinturas, vernices, frigoríficos, restos de podas, aceites de motor, colchóns, lámpadas fluorescentes, computadoras son algúns dos residuos domiciliarios que non deben botarse nos colectores de recollida selectiva. Algúns poderían coller por espazo pero non o deberían facer pola súa composición. Aínda que teñan un baixo impacto, ao xuntalos, podemos crear auténticas bombas químicas. Por esta razón débese xestionar separadamente en puntos limpos. Dos tóxicos xa nos ocupamos na CERNA 42, desta volta centrarémonos no crecente lixo electrónico.

Xornada de formación de ADEGA: visitamos dúas plantas de compostaxe na Galiza

María Rodríguez Lafuente

CERNA Nº 61 - Lei do solo: Legalizar a especulación

Páx. 39

ADEGA organizou unhas xornadas de formación facendo dúas visitas a plantas de compostaxe, a primeira a empresa Ecocelta de Ponteareas e a segunda a Fertilizantes Lourido de Crecente. Nestas plantas explicouse o proceso que seguen para elaborar o compost e cales son as materias primas que usan.

A xestión do lixo en Galiza

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 62 - O lixo en Galiza: Máis incineración?

Páx. 10 - 12

A Xunta vén de presentar o borrador do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 (PXRUG), no que se presentan os resultados da actual xestión e propoñen obxectivos para un horizonte de dez anos. Entre estes, destacarían unha redución do 10% do lixo e unha reciclaxe do 35%, e algunha nova planta de compostaxe. Mais os obxectivos de prevención, recollida selectiva e mellorada xestión en xeral non contan cos medios e financiamento necesarios: destinase a prevención o 2,2% do investimento e a plantas de tratamento o 81,9% do investimento, a maior parte para unha nova incineradora. Coa nova planta do sur, a capacidade de“valorización enerxética” pasaría das actuais 366.000 t de combustíbel derivado de residuos a unhas 656.000 t/ano, o que atinxiríao 85% dos residuos combustíbeis totais.

Experiencias locais coa compostaxe caseira

Entrevistas Belén Rodríguez

CERNA Nº 62 - O lixo en Galiza: Máis incineración?

Páx. 13 - 14

Os concellos teñen uns elevados custes derivados do tratamento dos residuos, isto e un aliciente considerable para fomentar entre os seus cidadáns a elaboración de compost, con isto reducese a xeración de residuos sólidos e ademais crease un abono de calidade que as familias poden usar para os seus pequenos hortos e favorecer a economía familiar. A través destas entrevistas obsérvanse os avances que levan a cabo o concello da Illa de Arousa e Piñor neste ámbito.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal