Revista CERNA

Artigos de Residuos. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Proxecto ALLARIZ RE: Mellorando a xestión do lixo

Bernardo Varela e Xosé M. Romero

CERNA Nº 77 - Abonda xa de eucalipto!

Páx. 27-29

A xestión pública dos residuos debe considerarse unha responsabilidade para acadar bos resultados ambientais e económicos, obxectivoao que o Concello de Allariz ven prestando atención nos últimos dous anos. Trátase de acadar resultados económicos e tamén de evitaro malgasto de recursos por depositarmos a maior parte do lixo no colector verde para o seu tratamento en SOGAMA. “RE” trata deREcuperar vellos usos, RExenerar o noso entorno e REiniciar novos procesos. Para o asesoramento neste proxecto establecéronse sendosconvenios de colaboración coas Universidades de Vigo e A Coruña, e coa implicación directa da Asociación ecoloxista ADEGA.

Compostaxe e reciclaxe no rural: O caso de Cerdedo

María R. Lafuente

CERNA Nº 77 - Abonda xa de eucalipto!

Páx. 30

Cerdedo é un concello da provincia de Pontevedra de aproximadamente 80 km 2 e 1.780 habitantes. Conta cun ámbito maioritariamenterural cun pequeno núcleo urbano. Nestas condicións iniciouse en marzo de 2016 a primeira fase do proxecto de reciclaxe e compostaxe.En setembro dese ano, Cerdedo fusionouse con Cotobade, estendéndose tamén o proxecto a este concello, e ampliándose nunha segundafase que comezou en marzo de 2017. Os datos achegados neste artigo son os resultados da primeira fase.

RECICLAXE NA ALEMAÑA: ZWEIBRUKEN:Experiencia de recollida selectiva de lixo

Adela Vázquez

CERNA Nº 8 - -

Páx. 12-14

O problema do lixo rebasa o ámbito familiar e local, por este motivo, os gobernos comezan a tomar medidas, en Alemaña non foron menos e o longo deste artigo veremos qué fan neste país co lixo.

DOSSIER: Residuos

Redacción/Cerna

CERNA Nº 9 - -

Páx. 13-28

O presente dossier, adicado ó secto de residuos en xeral, recolle diferentes reflexións desta temática, facendo fincapé na oposición dos cidadáns a instalación de plantas incineradoras. Cerna presenta un traballo de Carlos Pérez centrado na crítica do plan de residuos da Xunta e tamén outro traballo sobre as tendencias de reciclaxe nos EEUU.

ACTUALIDADE: Debate sobre o plan de RSU da Xunta

Redacción/CERNA

CERNA Nº 10 - -

Páx. 4-5

O Plan de acción comunitaria contempla accións que agora mesmo non contemplan o verdadeiro problema do lixo: o contaxio de enfermidades como a hepatite ou o sida. A administración acerca da futura planta icineradora incumpre a lexislación ambiental, ademáis atoparemos posicións a favor e en contra de dito plan.

ACTUALIDADE: Tratamento de residuos sólidos urbanos: a chave do futuro

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 7 - -

Páx. 2-4

Este artigo deixa ver a deixación da Xunta no tocante ao tratamento de residuos sólidos urbanos. Seguidamente da a coñecer as plataformas existentes en contra da icineración e en prol da reciclaxe, ademáis existen diferentes colectivos que se opoñen ás icineradoras en europa, como unha asociación de médicos alemáns que se pronuncian en contra da icineración.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal