Revista CERNA

Artigos de Transporte e mobilidade. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Metrominuto: o peón na cidade

Cesáreo Mosquera

CERNA Nº 69 - Charcas con Vida: os pequenos humidais na túa man

Páx. 30-33

A cidade de Pontevedra foi galardoada co premio europeo Intermodes 2013 que recoñece modelos de mobilidade e políticas de transporte exemplares. Este organismo, patrocinado pola Asociación de Rexións Fronteirizas europeas, o Comité das Rexións da UE e empresas do sector transporte, valorou moi positivamente a política municipal en transporte intermodal e de pasaxeiros. Nomeadamente, destacou a creación do “Metrominuto”, un mapa que sinala as distancias e o tempo de desprazamento a pé aos distintos enclaves importantes da cidade pontevedresa, que foi definido por Intermodes como o primeiro e único mapa de mobilidade peonil en toda Europa. Pontevedra foi a urbe galega que nos últimos anos máis traballou para devolver o espazo urbano aos peóns. Unha aposta arriscada que agora está obtendo recoñecementos internacionais. O concelleiro de Infraestruturas de Pontevedra, Cesáreo Mosquera, cóntanos neste artigo cales foron os principios que se aplicaron na nova definición da cidade.

Transporte e mobilidade sustentábeis

Ramsés Pérez

CERNA Nº 52 - .

Páx. 48-49

O transporte de mercadorías e persoas non para de incrementarse no mundo globalizado, cunhas consecuencias cada vez máis perceptíbeis xerando serios problemas ambientais: emisións de gases de efecto invernadoiro, contaminación atmosférica, ruídos… As repercusións inciden sobre o medio e a nosa saúde: problemas de asma, estres e un elevado e crecente número de accidentes mortais. Polo medio e por nós, compre levarnos o planeta polo carreiro da mobilidade sustentábel.

Plan director de estradas. “Seguindo a política da avestruz”

Adela Figueroa Panisse

CERNA Nº 55 - .

Páx. 25

Ven de presentarse o novo Plano Director de Estradas no que se prevé a construción de máis vías de alta velocidade, máis estas vías só as poden usar os vehículos motorizados que usan combustibles fósiles e emiten gases de efecto invernadoiro a atmosfera, ademais o prezo dos mesmos non para de subir até que sexa inaccesible xa que é un recurso cada máis escaso, entón non sería mellor apostar por outros medios de transporte coma os trens que eviten todos estes males?

Xornadas sobre transportes. Galiza no vagón de cola

Belén Rodríguez

CERNA Nº 55 - .

Páx. 26 - 27

ADEGA puxo a debate a problemática dos transportes en Galiza como unha das principais fontes de contaminación difusa do país e factor determinante bo seu desenvolvemento económico e social. Foi nas xornadas sobre Transportes celebradas na capital luguesa os pasados 23 e 24 de maio, na cámara de comercio. A prevalencia do transporte por estrada, a falla dunha rede de camiños de ferro galega e a ausencia de políticas transversais que acaden consensos de carácter colectivo e sostíbel na materia, puxeron de manifesto a urxencia coa que é preciso abordar esta temática.

Eixo Atlántico Ferroviario: o tren de proximidade é posíbel

Xosé Carlos Fernández

CERNA Nº 57 - Transporte: O tren de proximidade

Páx. 26 - 28

Galiza é un territorio que conta con moito capital invertido en infraestruturas ferroviarias, que nun principio servía para a comunicación entre as grandes cidades galegas (do que tamén se aproveitaban os pobos polos que pasaban as vías), e estas a súa vez cos grandes centros do Estado. Actualmente, os servizos que unen os pobos cos cidades están a desaparecer pola construción da Liña de Alta Velocidade, condenando o que se coñece como servizo de cercanías. Mostra disto é o exemplo do Eixo Atlántico entre A Coruña e Vigo.

O aluguer municipal de bicicletas

Belén Rodríguez

CERNA Nº 58 - Crónica: O incerto futuro de ENCE en Galiza

Páx. 21 - 24

Os impactos medio ambientais e sanitarios que está a xerar o consumo desmesurado de combustíbeis fósiles, sobre todo por mor do transporte, son coñecidos pola meirande parte da poboación. Nas cidades, se cabe, o problema é máis visíbel. Nelas asistimos a miúdo á aglomeración de tráfico de vehículos a motor, impedindo en boa medida a mobilidade urbana a través doutros medios de transporte como a bicicleta ou mesmo a pé, relegados a un segundo ou terceiro lugar. Este feito choca coa manifesta necesidade das cidades actuais de volvérense máis habitábeis e humanizadas, nas que os cidadáns recuperen protagonismo fronte ás infraestruturas e os automóbeis e decidan como han de desprazarse por elas. Porén, nos últimos anos estase a constatar en todo o Estado español un incremento lento pero constante do uso da bicicleta. Están a aparecer movementos cidadáns espontáneos que reivindican o respecto aos cicloturistas nas cidades, como as "masas críticas", e comézase a premiar con subvencións a aqueles municipios que desenvolven plans de mobilidade nos que se prioricen ao peón e á bicicleta. Unha das respostas locais a esta crecente demanda social de espazos urbanos máis limpos, cómodos e fáciles de transitar sonos servizos municipais de préstamo ou aluguer de bicicletas que, actualmente, están a funcionar nunhas 30 cidades do Estado, das que 5 son galegas.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal