Revista CERNA

Artigos de Transporte e mobilidade. Revista CERNA, medio ambiente e ecoloxismo da man de ADEGA

Entrevista a Michael Meschik

Xan Duro

CERNA Nº 43 - -

Páx. 40-42

Michael Meschik é Doutor Enxeñeiro e Profesor da Universität für Bodenkultur (Universidade de Ciencias da Terra) de Viena, Austria, concretamente no Institute for Transport Studies (BOKU-ITS). O obxecto das súas investigacións é a mobilidade e a súa relación co planeamento territorial. Unha destas liñas de investigación é a análise da bicicleta como modo de transporte urbano. Recentemente impartiu unah conferencia en Santiago de Compostela, coorganizada por ADEGA e o Departamento de Xeografía da Facultade de Historia da Universidade de Santiago. Aproveitamos a ocasión para conversar con el.

Mobilidade sustentábel

Xan Duro

CERNA Nº 43 - -

Páx. 8

O pasado 23 de Outubro celebrouse a III Xornada "Por unha mobilidade sustentábel", organizada por ADEGA en colaboración coa Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago. Na Xornada tratáronse distintos aspectos da mobilidade actual e as posíbeis solucións dende unha óptica sustentábel.

Supermazás: Un modelo urbano para mellorar a vida nas cidades

BCNEcologia

CERNA Nº 78 - ILP: Unha nova lei forestal

Páx. 23-25

Desde os primeiros asentamentos humanos ata as actuais urbes, as cidades experimentaron unha infinidade de cambios que responderon ás necesidades propias de cada época. Así, por exemplo, se no Medievo as cidades debían estar amuralladas para protexerse dos ataques exteriores, no século XX deberon adaptarse a esa nova comodidade, que pronto nos venderon como necesidade, chamada “vehículo privado”. No século XXI, deben seguir as cidades consagradas ao coche ou é o momento de que os e as cidadás recuperen o espazo público que este lles arrebatou?

Rede de cliclovías para Vigo: o ocaso da cidade das costas

Alexandre Mouriño Fernández

CERNA Nº 77 - Abonda xa de eucalipto!

Páx. 40-43

Vigo ten sido historicamente a cidade galega esquecida en termos de mobilidade ciclista. O tipo de ocupación do seu territorio cunnúcleo denso preto do mar e cunha coroa de parroquias de baixa densidade poboacional, xunto cunha topografía certamente complexa,serviu de escusa perfecta durante décadas ás diferentes corporacións para desestimar actuacións nesta liña. Na actualidade, aspresións das asociacións a prol do uso da bicicleta como medio de transporte alternativo ao vehículo privado, as esixencias da UE eunha corporación máis sensíbel a estes asuntos parecen por fin ter espertado do seu letargo a grande urbe galega. Pero, é posíbelmoverse en bicicleta nunha cidade con tantas costas? Tentemos dar resposta a esta dúbida razoábel.

En defensa do ferrocarril

Roberto García Olano e Joám Carmona Badia

CERNA Nº 6 - -

Páx. 14-16

Certas reformas que RENFE considerou necesarias para reducir as perdas económicas, produciron un deterioro considerabél no sistema ferroviario galego, ademáis da reducción dalgún emprego dese sector. Unha razonable discusión da reducción ou peche dalgunhas liñas deberá facerse conxuntamente coa posibilidade de establecer algunhas novas.

Introducindo as bicicletas nas cidades: a proposta para Lugo

Jesús Ángel Martínez Espiñeira

CERNA Nº 75 - E despois do Cumio de París, que?

Páx. 42-45

Neste artigo, o autor do “Proxecto de Promoción da Bicicleta en Lugo” explica con que criterios se elaborou esta proposta e a necesidade da promoción nas cidades galegas deste vehículo de transporte. A proposta, presentada no Concello de Lugo, procura a utilización segura da bicicleta como medio de transporte habitual na cidade por parte da poboación xeral, e nonsó dos “ciclistas”. Baséase nunha rede coherente de itinerarios con diferentes graos de separación respecto do tráfico rodado en cada treito, en función da súas características e usuarios potenciais.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal