Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 42 - -

Outono 2004

CERNA Nº 42 - -

Artigos da revista CERNA Nº 42

RCD: Residuos da Construción e da Demolición

Manuel Soto

Páx. 15-16

Na actividade construtiva xéranse grandes cantidades de residuos. Mnetres a maior parte (75%) destes residuos son restos cerámicos, áridos e formigón, o restante 25% inclúe asfalto, metais, madeira, plástico, papel, lixo, e tamén diferentes materiais tóxicos e perigosos. Na Galiza, o destino principal dos RCD é aínda o vertido, uncludo o vertido incontrolado, emntres diversos países europeos superan o 80% de reciclaxe.

Salmón

Martiño Nercellas, Xabier Vázquez

Páx. 17-18

ADEGA presentou un escrito á Consellería de Medio Ambiente solicitando que clarifique a situación anómala que se está a dar coa concesión irregular de permisos de pesca do salmón nos Coutos de Sinde, Couso e Ximonde, no río Ulla. Ademais, denunciou a situación na que se atopa a presa de Sinde, actualmente pechada, que pon en entredito o Plano de Recuperación dos Ríos e do Salmón Atlántico.

Defender os ríos

Ramón Muñiz

As galegas e os galegos temos unha débeda cos nosos ríos. Protexelos é amosar que queremos seguir sendo membros do país dos "dez mil ríos", para gozar da súa beleza natural, do sorriso das súas fervenzas, da súa riqueza biolóxica, do seu valor ecolóxico...

Trambolosríos

Xosé Ramón Reigada

Páx. 21-23

O espazo natural de Trambolosríos está situado nos montes da localidade de Castrelo de Abaixo, no Concello de Riós, e fai límite ao leste co Parque Natural Portugués de Montezinho. A imponente paraxe xérase pola xuntanza das axitadas augas dos ríos Mente e Arzoá nunha zona de pronunciadas ladeiras soalleiras nas que se atopan cortados fluviais de lousas e xistos. É unha das zonas máis meridionais de Galiza, cunha climatoloxía mediterránea de montaña, traducíndose todo isto nunha chea de ecosistemas moi importantes desde o punto de vista paisaxístico e ecolóxico.

Balanço eléctrico na Galiza

Celestino Quintela

Páx. 24-25

O pasado 15 de Junho, a economista Yolanda Zotes defendeu na Facultade de Económicas da USC umha interessante tese de licenciatura. Intitulada "Revisióm Crítica das Fontes Estatísticas do Sector Eléctrico, Ano 2000. O Balance Eléctrico de Galiza", nela revisarom-se os dados do sector eléctrico galego no ano 2000. As diferentes conclusons obtidas pola investigadora tenhem um grande interesse social e representam novos argumentos a favor dumha reformulaçom da política eléctrica no nosso país.

Entrevista a Purificación Morandeira, comisionaria para o Prestige

CERNA

Páx. 28-29

Purificación Morandeira, leva traballando desde o inicio da catástrofe do Prestige no Comisionado que o anterior Goberno creou ao efecto, do que era o número 2 da área de Medio Ambiente. Agora, co novo Goberno socialista, accedeu á dirección da Oficina do Comisionado. É polo tanto unha referencia para termos unha visión global de como se xestionou e como se xestiona o "post-Prestige". En resposta ás preguntas de CERNA, Purificación valora o labora da oficina do Comisionado e a seguridade marítima das costas galegas.

Revista CERNA
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal