Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 43 - -

Inverno 2005

CERNA Nº 43 - -

Artigos da revista CERNA Nº 43

Mobilidade sustentábel

Xan Duro

Páx. 8

O pasado 23 de Outubro celebrouse a III Xornada "Por unha mobilidade sustentábel", organizada por ADEGA en colaboración coa Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago. Na Xornada tratáronse distintos aspectos da mobilidade actual e as posíbeis solucións dende unha óptica sustentábel.

Nunca máis

Rafa Villar

Páx. 9

"Dous anos de Prestige, dous anos de Nunca Máis" foi o lema que enmarcou a nova mobilización en Compostela tras o que se seguen a esixir solucións e xustiza para Galiza. Con este chamamento pretendíase poñer de relevo a imposibilidade de pasar páxina ante esta catástrofe ambiental ao tempo que se chamaba a atención sobre as consecuencias - e as necesarias actuacións sobre as mesmas- tras esta catástrofe. Coma plataforma "Nunca Máis", continuará coa súa presión sobre os poderes públicos tal e como concluíu na súa Asemblea do 17 de Decembro.

A papeleira de ENCE: un "caramelo"

Carmen da Silva

Páx. 10

ENCE a través do seu principal socio, Caixa Galicia, eran plenamente conscientes de que o BNG non ía renunciar á recuperación da ría. Esta consciencia levounos, en primeiro lugar, a realizar unha multimillonaria e agresiva campaña para tentar que o BNG non renovase a alcaldía nas eleccións do 2003. Non o conseguiron. Deste xeito cada vez se atopaba máis lonxe a consolidaciónde ENCE - ELNOSA en Lourizán, con todas as forzas do goberno local en contra. Nace así por parte da Xunta, a Declaración da Incidencia Supramunicipal do complexo pasteiro e a solicitude de desafectación dos terreos que ocupan na actualidade. A primeira foi recurrida polo Concello e a segunda non foi aceptada polo Ministerio de Medio Ambiente. Analizamos o caso.

Constitución europea? Así non!

ADEGA

Páx. 11

A cidadanía do Estado Español está convocada a participar nun referéndum sobre a proposta de Constitución europea. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), aínda achando necesaria unha Constitución para a UE, non comparte nen o método de elaboración nen o contido final da proposta redactada pola Convención. A continuación recollemos o posicionamento de ADEGA ao respecto.

En perigo o patrimonio natural e cultural de Ferrol

Antón Fortuna

Páx. 12-13

Neste artigo analizamos como perante diversas actuacións sobre o territorio e decisións sobre a ordenación do mesmo, Ferrol e a súa área está á sufrir un deterioro no mantemento do seu patrimonio cultural e natural coa xeración de múltiples polígonos empresariais. Por unha banda a Consellaría de Pol´tiica Territorial, o Concello de Ferrol e a Autoridade Portuaria Ferrol - San Cibrao, asinaron un convenio para a creación dunha plataforma de apoio loxístico ao sector empresarial. Esta afectaría a 1.000.000 metros cadrados dos 4,9 que posúe o Monte Cha. Outro frente aberto, son a creación de áreas similares arredor da Fraga da Pena e o río Freixeiro.En defensa destas áreas, constituíuse o Comité de Defensa Natural e Patrimonio dos Montes de Brión e de Leixa, que rexeita firmemente os proxectos promovendo o amparo cultural e natural desta zona.

Proxecto Ríos

Virginia Rodríguez, Xan Duro, Ramsés Pérez

Páx. 14-17

Os ríos son vitais apra a supervivencia da vida na Terra e constitúen un dos seus bens máis prezados. Incomprensiblemente, teñen sido moi maltratados polos humanos desde a Revolución Industrial. Marcando situacións, que son irreversibles en moitas ocasións. Se a isto lle sumamos o desapego que a sociedade está a vivir dese panorama natural, xorde a necesidade de promover un programa integral de educación ambiental coa finalidade de sensibilizar, coñecer , actuar e comportarse perante o medio ambiente xeral e dos ríos en particular. Sen esquecer que Proxecto Ríos, integra unha perspectiva urbana, incidindo na necesidade da integración destes no ecosistema urbano.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal