Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 44 - Ríos: non...

Primavera 2005

CERNA Nº 44 - Ríos: non máis encoros

Artigos da revista CERNA Nº 44

Persiste o fuel e a ocultación

Martiño Nercellas

Páx. 12-13

Tras 884 días que o petrolero Prestige, informaba da súa situación de emerxencia. Lamentablemente, comprobamos nesta situación a carencia dun plan de continxencia ante as costas galegas. Deste xeito, un buque nunha situación de complicacións rematou sendo unha das maiores catástrofes ecolóxicas. No tanto de reparar os erros e executar un plan de emerxencia eficaz, as autoridades intentaron ocultar estes trasmitindo información pouco veraz e contraditoria. Aumentando os riscos para a biodiversidade e para o pobo galego que segue a enfrontarse á falla dunha inforamción transparente.

ENCE: fora da ría!

A. C. Maio Longo

Páx. 14-15

ADEGA sumouse á convocatoria da manifestación do pasado 4 de Xuño en Pontevedra, para esixir o traslado da fábriac de celulosa fóra da ría e o cumprimento da lexislación vixente, que pon data de caducidade a este emprazamento no ano 2018. A contaminación e outros impactos ambientais de ENCE teñen sido amplamente divulgados nas páxinas desta revista. Nesta ocasión recollemos senllos manifestos con posicionamentos desde o ámbito da cultura, a cidadanía, e o mundo científico. Polo demais, remitimos ao especial web de ADEGA sobre ENCE en www.adegagaliza.org.

Medio ambiente litoral

ADEGA

Páx. 16-17

A catástrofe do Prestige puxo de manifesto que a relación entre Galiza e o mar é intensa e non sempre feliz. A costa galega alberga un patrimonio natural de enorme valor e posúe recursos dos que depende unha parte importante da economía do país. Porén, o estado de conservación do litoral galego era preocupante xa antes do accidente do Prestige. Varios grupos de investigación da Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña, está a abordar diferentes estudos de grande interese ambiental e social.

Conflitos pesqueiros e fondos mariños

Sebastián Losada

Páx. 18-19

As zonas profundas dos océanos son as últimas áreas relativamente virxes dos mares do Planeta. Unha campaña internacional demanda a declaración dunha moratoria sobre a pesca de arrastre en augas internacionais. Unha das principais frotas que practican este tipo de pesca é a galega, cuns 40 buques implicados. Como é sabido, a visita do buque de Grrenpeace MV Esperanza a Vigo en Novembro de 2004, cando viña de facer unha acción directa contra o pesqueiro de bandeira lituana e capital galego Anuva, motivou unha forte resposta das organizacións de armadores contra Greenpeace. Pola contra, as organizacións ambientalistas galegas ADEGA, CEMMA, FEG e SGHN apoiaron a campaña contra a pesca de arrastre en alta mar.

As fragas residuais ferrolás

Antón Fortuna

Páx. 21-23

Aínda que Ferrol é unha das localidades máis eucaliptizadas do País, existen porén masas residuais dispersas de bosque atlántico en estado seminatural, predominando os carballos, os castiñeiros, os bidueiros e nalgún caso os acivros. Localízanse nas parroquias ferrolás de Serantes (Fraga de Menáncaro), de Leixa (Fragas da Pega e da Casa do Monte), da Graña (Fraga do Monte Fontelo) e de Covas (Acivreiral das Forzas). Cunha superficie reducida, contribúen a conservar a biodiversidade local e un anaco da paisaxe orixinal, nun municipio fortemente antropizado e cunha nesfasta xestión do territorio. Evitar o seu deterioramento e impedir que os intereses particulares nos priven destes bens comúns requere que o Concello de Ferrol decrete urxentemente a súa protección. Neste artigo apresentamos unha descrición das fragas residuais ferrolás e dos problemas que afectan á súa conservación, xunto coas actuacións de ADEGA-Trasancos para protexelos.

Compostaxe caseira

Ramsés Pérez

Páx. 24-25

Desde hai tres anos, ADEGA ven desenvolvendo experiencias de compostaxe caseira en varios concellos galegos. O seu obxectivo e fiinalidade é a xestión dos residuos orgánicos domiciliarios sen necesidade de recollida nen transporte. Ao tempo, facilítase a súa conversión en fertilizante orgánico para a horta ou o xardín. A educación ambiental comunitaria é o elemento básico destes programas.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal