Revista CERNA

Inicio / Números anteriores / CERNA Nº 2 - -

Veran 1991

CERNA Nº 2 - -

Artigos da revista CERNA Nº 2

EDITORIAL

Páx. 2

OPINIÓN: Sobre a guerra do Golfo Pérsico

Ramón Vilalta López

Páx. 3-5

A guerra no Golfo é un dos primeiros acontecementos bélicos da nova era que comeza, a da postguerra fría. A invasión de Kuwait por parte do réxime de Saddam Hussein é, sen ningunha dúbida, condenable, aínda deixando claro que os problemas da rexión, non só este, derivan directamente das fronteiras levantadas e mantidas artificialmente, en base aos intereses económicos das compañías petroleirase, conseguintemente, das potencias occidentais.

DIVULGACIÓN: A educación ambiental nunha biosfera de perigo

Manuel Antonio Fernández Domínguez

Páx. 6-9

É posible unha Educación Ambiental verdadeiramente conservacionista dentro do sistema oficial? Que estratexias de implantación e experimentación se deben usar? Vexamos ademáis unha lista cos grandes problemas ecolóxicos do momento.

FAUNA: A focha (Fulica Altra)

Juan Ramón Rey Gómez

Páx. 10-12

Iniciamos con este, unha serie de capítulos que irán aparecendo periódicamente nesta publicación e que teñen por obxecto a descrición dalgunhas das especies máis representativas da nosa ornitoloxía, centrándonos fundamentalmente na avifauna das zonas húmidas de Galiza.

FICHA TÉCNICA: O oso pardo ibérico

Alberte Regueiro Franco

Páx. 13-14

Ficha técnica do oso pardo ibérico

FLORA: Os carballos galegos

Enroque Niño Ricoi

Páx. 15- 17

Baixo este epígrafe imos incluir todas as especies do xénero Quercus presentes na Galiza, aínda que algunhas disten moito de poder ser chamadas do nome vulgar no que as queremos clasificar.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal