Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

Roteiro pola Serra do Candán

Martiño Narcellas

CERNA Nº 32 - -

Páx. 38-40

A Serra do Candán, un dos principais espacios da media montaña galega, conta cun patrimonio natural, arquitectónico e etnográfico importante e en bo estado de conservación que hoxe se atopa seriamente ameazado. No momento de escribir estas liñas, un 40% dos seus planos altos están a ser arrasados pola construcción de dous parques eólicos, que neste caso poden considerarse ambientalmente negativos. Estas obras son producto dun plan eólico galego, que ao entender do Movemento Ecoloxista Galego, promove dous tipos de parques: os "constructivos" e os "destructivos". Os primeiros poden ser entendidos como unha enerxía de menor impacto que outros sistemas de producción enerxética (centrais térmicas, encoros...), e que polos tempos climáticos que corren é necesario promover. Os "destructivos" son aqueles que teñen unha incidencia ambiental sobre o medio incompatible coa súa conservación; están normalmente promovidos en espacios de elevado valor natural, na maior parte dos casos recoñecidos oficialmente coma "espacios naturais protexidos". A súa incidencia negativa no medio supera os beneficios que para o medio ambiente teñen.

Roteiro pola Serra do Faro

-

CERNA Nº 33 - -

Páx. 39

Breve intoducción pola Serra do Faro que se encadra entre as comarcas do río Arnego e as chairas de Chantada.

25 anos de ecoloxismo na Galiza

Manuel Soto Castiñeira

CERNA Nº 33 - -

Páx. 42-43

Baixo o títuto " 25 ano de Medio Ambiente e Ecoloxismo na Galiza", ADEGA publica un libro onde recolle relatorios dunhas xornadas realizadas o ano pasado coa idea de lembrar a creación de ADEGA nos anos setenta e as principais loitas ecolixistas dende entón.

Evolución da choiva ácida en Galicia e en Europa

Ramón Varela Díaz

CERNA Nº 32 - -

Páx. 9-10

Para Galiza, a redución das emisións da chúvia ácida non é un problema técnico senon político, como pon de manifesto o comportamento desigual das empresas eléctricas: xa na década dos 90 Endesa reduciu as emisións nin 95% na súa central térmica de Andorra (en Teruel, queimando tamén lignito), mentres que na central térmica das Pontes só reduciu o 37%, o mínimo que esixía a CE. Así, no ano 2001, Galiza superará as emisións de SO2 de sete países da CE: Bélxica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Portugal; e no 2010 superaremos as de nove países.

Balance ambiental dunha lexislatura

Manuel Soto e Xosé Veiras

CERNA Nº 33 - -

Páx. 7-9

Unha avaliación da xestión ambiental da Xunta durante estes catro anos supón avaliar o traballo da Conselleria Meio Ambiente, a principal novidade do anterior proceso electoral. O nomeamento do seu titular, Carlos del Álamo, foi recibido con manifesto escepticismo polos colectivos de defensa ambiental, pois eran coñecedores das suas ideas sobre a problemática da eucaliptización e os incéndios forestais, ao ser del Álamo o responsábel do Planb Forestal de 1992, ou sobre a xestión da caza e a pesca. A política clientilista própia dos governos Fraga iría dominando as relacións entre a nova Consellería e o movimento ecoloxista, e é medida que se confirmaron as actuacións máis degradantes para o ambiente, foi medrando a fenda entre aquela a imensa maioría do movimento ecoloxista.

A subasta da nosa natureza

Xosé Benito Reza

CERNA Nº 33 - -

Páx. 10-11

A avaliación do impacto ambiental é, hoxe por hoxe, o mellor instrumento para asegurar a compatibilidade dos proxectos. Todos, ou "case todos" desexemos encarecidamente, que se racionalice a esperpéntica subasta que se está a facer dos nosos ríos, das nosas paisaxes, dos nosos recursos; que se comecen a cumprir eficazmente, sen máis demora, as medidas propostas nos dictames ambientais con tódolas súas consecuencias.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal