Revista CERNA

Buscador

Formulario de busca

Protección aos morcegos

Xavier Vázquez Pumariño

CERNA Nº 31 - -

Páx. 12

O plan de selado e clausura de minas antigas e abandoadas ameaza a súa conservación. A empresa adxudicataria do estudio previo do plan da Xunda de Selado e Clausura de Minas Antigas e Abandoadas ignorou totalmente a cuestión de conservación dos morcegos.

Xestión do lixo

María Xosé Vázquez

CERNA Nº 31 - -

Páx. 13

Presentámosvos brevementes as respostas obtidas mediante unha enquisa realizada no instituto A Paralaia de Moaña co obxectivo de saber que grao de coñecemento teñen os pais dos alumnos sobre o tratamento do lixo no Concello de Moaña, no Morrazo. Existe un aceptable nivel de coñecemento sobre as alternativas xerais para o tratamento do lixo, pero non así sobre os plans concretos que existen para o Morrazo.

O carballo (Quercus Robur L.)

Xacobe Feijoo Lamas

CERNA Nº 31 - -

Páx. 14-15

O carballo (Quercus robur L.), tralo piñeiro do país, é a segunda especie máis abundante de Galicia. Sen contar as superficies onde se mestura con piñeiros e eucaliptos, está presente, de xeito dominante en 195.000 hectáreas, segundo o 3º Inventario Forestal Nacional. Nos últimos 10 anos a súa superficie aumentou en 158.318 hectáreas xunto coas demáis frondosas autóctonas de Galicia.

As xentes do Lérez en loita polo seu río

Roberto Vázquez e Dionisio Pereira

CERNA Nº 31 - -

Páx. 16-18

Unión Fenosa pretende recuperar unha vella concesión hidroeléctrica de 1977 que desertizou medio Concello de Cerdedo, e renovala para construir 6 novas "minicentrais" que afectarán aos Concellos de Cerdedo, Campo Lameiro e Cotobade.

Manifesto científico contra as minicentrais hidroeléctricas

Científicos da Universidade de Santiago (USC)

CERNA Nº 31 - -

Páx. 19-29

O documento elaborado polos investigadores da Universidade de Santiago, presentouse baixo o título "Síntese de argumentos desestimatorios do plan de explotación hidráulica da rede hidrográfica galega baseándose na degradación que supón dos nosos hábitats naturais e especies que a súa conservación é de interese comunitario", estando constituído por unha Alegación e un Anexo que relaciona un total de 140 minicentrais e as especies de flora e fauna que afectan. Pola importancia do mesmo, Cerna reproduce integramente o texto da alegación e do anexo.

Plano hidrolóxico de Galiza - Costa: 24 encoros máis

Xosé Veiras García

CERNA Nº 31 - -

Páx. 31-32

As bacías de Galiza - Costa son as situadas integramente en territorio galego. O Plano Hidrolóxico (PH) destas bacías, recentemente aprobado pola Xunta, propón construir 24 encoros até o ano 2017. O primeiro xa está en construcción, pois é o de Caldas, no río Umia. O PH de Galiza - Costa, elaborado pola Consellería de Política Territorial, é fundamental un catálogo de obra públicas, polo que non obedece a unha concepción moderna da xestión da auga.

Revista CERNA
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:cerna@adega.gal
Edición: Ronda Fontiñas, 180 Entrechán. 27002 Lugo
Tlf: 982 240 299 Email: cerna@adega.gal