ADEGA celebra a VII Limpeza simultánea dos areais galegos