A actual xestión da uña de gato favorece a súa expansión