Adega
INICIO Estivemos en...
Estivemos en...

Na aposta que ten feito Adega pola Educación Ambiental, compre detacar a asistencia, apoio e mesmo organización ou co-organización de encontros, xornadas, seminarios e calqueira outra modalidade de foro, no que se den a coñecer tanto o traballo que se está a desenvolver dende Adega como achegarse ao que se está a facer dende outras organizacións ou entidades. Cremos que esto é clave a hora de avanzar nunha reflexión da Educación Ambiental que se está a facer dende a nosa asociación así como dende Galiza en relación ao resto do estado e Portugal, e por suposto no resto do mundo.

Cremos básico non só desenvolver programas de educación ambiental senón reflexionar no que se está a facer e cara onde queremos ir. As xuntanzas, congresos, etc neste sentido permiten o coñecemento das xentes e colectivos que teñen estas mesmas inquedanzas, e o que é máis importante a reflexión conxunta sobre as pácticas educativo ambientais.

Amosamos unha relación de foros nos que participamos, ben sexan estes propiamente xornadas, congresos de EA ou ben encontros nos que se traten algún dos aspectos que hoxe en dia se traballan dende Adega, sempre entendendo o medio ambiente dende unha concepción ampla.

II Jornadas Pedagóxicas da ASPEA

27-29 de xaneiro do 2005

Eiriceira (Pt)

III Xornadas SGEA: Sobrevivir ao Prestige en Educación Ambiental. (Colaboración na organización e relatorios)

17 e 18 de decembro do 2004.

Facultade de CC. De Educación.Santiago de Compostela.

Xornadas do IDEGA - Avances cara o desenvolvemento sostible. Experiencias en Galiza e norte de Portugal.

14-16 decembro do 2004

Facultade de Ciencias Ecocómicas e Empresariais.

Santiago de Compostela.

I Xornadas ambientais - “Un mar con futuro” Desenvolvemento sustentábel na Ría de Vigo

Cofradia de Cangas.

25-27 de novembro 2004

Cangas

Xornadas “A Xestión dos Rersiduos na Galiza e na UE” (Colaboración na organización e relatorios)

21 e 22 de outubro de 2004

CEIDA-Castelo de Santa Cruz (Oleiros)

II Congreso Internacional de Ingenieria Civil, Territorio y Medio Ambiente. Relatorio: A compostaxe caseira como experiencia de educación ambiental comunitaria no marco da xestión dos RSU

22-24 de setembro do 2004

Santiago de Compostela

Marcha Mundial das Mulleres 2004

Vigo, xuño 2004

XX Semana Crítica da Educación: “Un camiño alterna-áctivo na odisea da innovación”

Facultade de Ciencias da Educación USC. 3-7 de maio do 2004

Seminario Coastwacht Europe

Lourinho Portugal. 29 abril -1 de maio de 2004

II Xornadas de Desenvolvemento Sustentábel Organiza CAF

Facultade de Bioloxía Santiago de Compostela

19, 20, 26 e 27 de Marzo

Iª Xornadas Luso-Galaicas de Educación Ambiental

Adega, Aspea e SGEA

Chaves Portugal, 22-24 xameiro 2004

XVIII Encontros Estatais de Amantes do Lixo 2003

Barcelona 21-23 noviembre 2003

XIV Encontro Nacional de Educaçao Ambiental

No ano Internacional da Auga Doce

Parque Biolóxico de Gaia, 3-5 Outubro de 2003

Congreso de Agua y Educación ambiental: Nuevas propuestas para la acción.

Cemacam-Torreguil Alicante

26-29 novembro de 2003

Materiais e experiencias educativas sobre o Prestige

Concello de Santiago de Compostela -Departamento de Educación e Mocidade- e Nova Escola Galega

Santiago de Compostela 30 xuño-2 de xullo 2003

Semana da Mobilidade

Aspea- Aveiro setembro 2003

XIII Encontro Nacional de Educaçao Ambiental

Parque Biológico e Municipal de Gaia, Maia Portugal

24-27 outubro de 2002

First World Environmental Educatión Congress

Espinho Portugal 20-24 de maio 2003

XVII Encontros Estatais de Amantes do Lixo 2002

Bilbao, 31 outubro- 3 novembro

17th Conference of the International Association for People-Environment Studes

Culture, Quality of Life and Globalization Problems and Challenges for the New Millennium

A Coruña 23-27 Xullo 2002

 


 


ADEGA