Adega
INICIO Electrodomésticos
Electrodomésticos
electrod.gifOs electrodomésticos son uns dos inventos que máis teñen contribuído ao benestar das persoas. Traballos penosos e repetitivos como lavar a roupa, realizado fundamentalmente pola muller, desapareceron coa entrada da lavadora nos fogares. Neste senso, non é despreciábel o impacto positivo no proceso de igualdade de xénero que tivo a súa aparición.

Agora ben, como en caseque todos os apartados desta sección, hai aspectos negativos como son o incremento no gasto enerxético, a cantidade de resíduos que supón o seu desbotamento, etc.

De novo debemos facer uso do sentido común: hai cousas necesarias, como a lavadora ou o frigorífico, e prescindíbeis, por exemplo o exprimidor eléctrico. Tamén hai métodos de utilización e mantemento que optimizan as súas cualidades.

quepodes.gif

Non deixes o televisor, video, equipo de música, etc. en posición de espera.

Lavadoras e secadoras

Se tes que mercar unha lavadora, mira a súa etiqueta de eficacia enerxética categoría A é a de menor consumo.

Enche sempre a lavadora antes de poñela a funcionar e lava en frío (lavar en quente aumenta nun 70 % o consumo eléctrico da lavadora)

Non utilices secadora. Seca a roupa ao aire. Se a empregas que sexa chea.

Podes reducir o consumo nun 3%

Frigorífico

É o responsábel do 10 % do consumo enerxético do fogar. Mantelo en boas condicións de uso permite un aforro importante de electricidade.

Mercao de categoría enerxética A

Desconxélao unha vez ao ano

Mantén o condensador limpo (a rede de tuberías na parte traseira)

Abreo cando sexa necesario e o mínimo tempo posíbel. Non introduzas cousas quentes.

Revisa o estado das gomas da porta para evitar perdas de frío.

Entre 3 e 5 ºC é frío dabondo. Cada grao centígrado de frío supón un 5% máis de consumo

Aire acondicionado

Sendo un gran consumidor de enerxía, a súa necesidade é cuestionábel, incluso dende o punto de vista da saúde.

Primeiro avalía as posibilidades de refrixeración natural da casa: aílla portas e fiestras, emprega cortinas, persianas ou toldos. Non abras as ventanas nos momentos de máximo calor, pero sía cando baixa a temperatura para renovar o aire

Proba a refrescarte cun abano ou cun ventilador normal.

Si finalmente escolles o aire acondicionado sitúa o aparato lonxe de fontes de calor ou de fiestras polas que entre o sol.

Manten o aparello aceso o mínimo necesario.

 

algunsdatos.gif

Lavar en quente aumenta nun 70% o consumo eléctrico da lavadora.

Cada grao centígrado de frío a maiores nun frigorífico supón un 5% máis de consumo.

Os pequenos electrodomésticos son os responsábeis do 10% do consumo no fogar.

Os electrodomésticos son residuos voluminosos de moi dificil tratamento.

 


 


ADEGA